Bijna driekwart Amerikaanse autobestuurders wil aanschaf elektrische wagen overwegen

De interesse van de consument voor elektrische wagens blijft zijn stijgende lijn verder doortrekken. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse organisatie Consumer Reports, gebaseerd op een enquête die tijdens de maanden januari en februari bij meer dan achtduizend consumenten in de Verenigde Staten werd afgenomen. De onderzoekers merken daarbij op dat 71 procent van de ondervraagden de aankoop of huur van een elektrische wagen zou overwegen.

Het onderzoek toont aan dat 14 procent bij de aanschaf van een volgende wagen zeker en vast voor een elektrisch voertuig zou kiezen. Dat betekent een sterke toename tegenover twee jaar geleden, toen een score van 4 procent werd opgetekend.

Daarnaast geeft 22 procent van de ondervraagde consumenten aan de keuze voor een elektrische wagen in sterke mate te zullen overwegen. Nog eens 35 procent zou de aanschaf van een dergelijk voertuig zeker niet uitsluiten.

Prikkels

De studie wijst er anderzijds op dat 46 procent van de Amerikaanse burgers niet op de hoogte is van de prikkels die beschikbaar zijn om de aankoop van een elektrisch voertuig te stimuleren. De onderzoekers ontdekten tegelijkertijd dat 53 procent van de ondervraagden nochtans te kennen geeft dat fiscale kortingen bij de aankoop van de auto hen zouden aanmoedigen een aanschaf te overwegen.

“Fiscale prikkels op alle niveaus – waarbij verscheidene duizenden dollars aan voordelen kunnen worden gerealiseerd – kunnen belangrijke beleidsinstrumenten zijn om de overgang naar een duurzaam vervoer te stimuleren”, stippen de onderzoekers aan.

“Het is voor de autoriteiten dan ook de moeite waard om deze prikkels bij de bevolking beter kenbaar te maken. Daarnaast kunnen de eigenaars van elektrische voertuigen jaarlijks ook nog eens duizenden dollar besparen op de kosten voor brandstof en onderhoud.”

“Een toenemend aantal consumenten verlangt naar duurzame auto’s die tegelijkertijd ook een kostenbesparing kunnen betekenen”, beklemtoont Quinta Warren, directeur duurzaamheid bij Consumer Reports.

“De autofabrikanten en beleidsmakers moeten dan ook meer inspanningen doen om de bekommernis bij de consument over actieradius en kosten weg te nemen en het publiek voor te lichten over de mogelijke besparingen en stimulansen die aan elektrische voertuigen zijn gelinkt.”

Bereik

Lagere oplaadkosten zijn met een score van 33 procent de belangrijkste reden om de aankoop van een elektrische wagen te overwegen, gevolgd door lagere uitgaven over de hele gebruikscyclus van het voertuig (31 procent) en verminderde onderhoudskosten (28 procent).

Onzekerheden over oplaadmogelijkheden vormen met een score van 61 procent anderzijds de belangrijkste factor die de aankoop van een elektrische wagen zou kunnen belemmeren, gevolgd door het bereik (55 procent) en de kosten over de volledige gebruikscyclus van de wagen (52 procent).

Uit onderzoek blijkt wel dat ervaren eigenaars van elektrische voertuigen de actieradius veel minder als een probleem beschouwen. “Deze bestuurders beseffen dat het bereik in de praktijk meestal geen enkel probleem vormt”, luidt het.

In deze groep maakt dan ook slechts 27 procent gewag van problemen met het bereik, terwijl bij de rest van de bevolking een score van 56 procent wordt opgetekend. Tevens wordt opgemerkt dat een eerdere ervaring met elektrische wagens de interesse in de aanschaf doet toenemen.

De studie toont verder aan dat 61 procent van de respondenten aangeeft bij de aanschaf van een voertuig de impact op het leefmilieu belangrijk te vinden. Voor 18 procent zou die weerslag zelfs heel belangrijk zijn.

Daarbij wordt wel vastgesteld dat slechts 25 procent van de ondervraagden zegt eerder al gehoord te hebben over het bestaan van uitstootarme brandstoffen. Tegelijkertijd beklemtoont 67 procent voor het gebruik van deze producten in zijn persoonlijk voertuig te zullen kiezen indien de kostprijs niet hoger zou liggen dan de uitgaven voor traditionele brandstoffen.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20