Wereldwijde streaming rijgt recordjaren aan elkaar

Uitgaven aan streaming content, exclusief sport, genereerden vorig jaar wereldwijd een omzet van 220,2 miljard dollar (185,5 miljard euro). Dat was 16,4 procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van analist Purely Streamonomics. De onderzoekers wijzen erop dat de sector vorig jaar onder invloed van de wereldwijde pandemie met die cijfers een nieuw recordniveau heeft laten registreren.

Voor dit jaar wordt bovendien een verdere groei tot meer dan 250 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld.

Lokale partijen

“De uitbraak van de pandemie heeft bij het wereldwijde publiek de vraag naar streaming doen toenemen”, verduidelijken de onderzoekers. “Dat heeft ertoe geleid dat ook de uitgaven voor content en de televisiebudgetten tot recordhoogtes zijn gestegen. Maar dit is wellicht slechts het begin van een nieuwe trend.”

“Er mag op korte termijn nog een verdere groei van de uitgaven worden verwacht. Er kan immers wereldwijd een nieuwe golf worden opgemerkt van platforms die door reclame worden ondersteund, naast diensten die door abonnementen werden gefinancierd, die tot nu toe de streamingmarkt hebben aangestuurd.”

In Noord-Amerika lieten de bestedingen vorig jaar een stijging met 16,1 procent optekenen. Dat is in lijn met het wereldwijde cijfer. De sterkste groei werd echter opgetekend op kleinere markten zoals Afrika en het Midden-Oosten (46,3 procent), Latijns-Amerika (32,9 procent) en Oceanië (32,5 procent).

“Die trend wordt gevoed door snelgroeiende lokale streamers”, voeren de onderzoekers aan. “De uitgaven van Europese bedrijven, die momenteel minder dan een kwart bedragen van die in de Verenigde Staten en Canada, bleven met een groei van 11,8 procent achterop tegenover de wereldwijde evolutie. Naarmate echter lokale streamers hun aanbod uitbreiden, mag ook hier wellicht een versnelling worden verwacht.”

Walt Disney reserveerde voor streaming vorig jaar met een bedrag van 28,6 miljard dollar opnieuw het grootste budget. Die som ligt hoger dan het volledige budget dat in Azië in streaming-content werd geïnvesteerd (27,7 miljard dollar). Walt Disney wordt in de rangschikking gevolgd door de combinatie van WarnerMedia en Discovery (20,8 miljard dollar).

Het samengaan van WarnerMedia en Discovery zorgt ervoor dat Netflix met een budget van 15,1 miljard dollar naar een derde plaats terugvalt. De aangekondigde overname van MGM door Amazon zal met 11,8 miljard dollar de vierde plaats opeisen.

Onafhankelijke producties

Deze vier bedrijven zorgen met een gezamenlijk budget van 76,3 miljard dollar nagenoeg voor evenveel bestedingen als de wereldwijde uitgaven buiten Noord-Amerika (77,3 miljard dollar). “De uitgaven van Netflix en de grote Hollywood-studio’s aan originele inhoud vertellen echter slechts een deel van het hele verhaal”, werpen de onderzoekers echter op.

“De wereldwijde bestedingen in onafhankelijke producties liepen vorig jaar met 25,3 procent op tegenover het jaar voordien. Zij vertegenwoordigen nu 65,5 procent van de wereldwijde budgetten.”

Producties werden vorig jaar gemiddeld 16,5 procent duurder. “Dat moet grotendeels aan twee factoren worden toegeschreven”, stippen de onderzoekers aan. “In eerste plaats is er een streven naar een exclusieve samenwerking met toptalent, waarvoor echter ook meer betaald moet worden.”

“Bovendien worden inspanningen gedaan om tussen het brede aanbod gemakkelijker op te vallen. Dat vertaalt zich in pogingen om de content aantrekkelijker te verpakken. Maar ook dat leidt tot een meerkost.”

Tenslotte merken de onderzoekers op dat de introductie van protocollen voor de bescherming tegen de verspreiding van besmettingen eveneens tot een verhoging van de productiebudgetten hebben geleid. “Dat is een tijdelijk probleem, maar ook wanneer de impact van de pandemie op de sector verdwijnt, zal nog altijd met een meerkost voor duurzaamheid rekening moeten worden gehouden”, luidt het.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20