Wereldwijde emissiehandel boekt nieuw omzetrecord

De wereldwijde emissiehandel boekte vorig jaar een omzet van 194 miljard euro. Dat is een nieuw record. Dat blijkt uit een rapport van financieel analist Refinitiv. Tegenover het jaar voordien was er sprake van een stijging met 34 procent.

De verkoop van emissierechten groeide voor het derde jaar op rij. Over die periode is de omzet vervijfvoudigd. Refinitiv schrijft de stijgende inkomsten vooral toe aan de introductie van strengere emissieregels.

Europa

‘De groei was vooral te danken aan de hoge uitstoottarieven in het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie, dat veruit het grootste deel van de emissiehandel voor zijn rekening neemt,’ aldus Refinitiv.

De Europese emissiehandel vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldwijde volumes. De gemiddelde prijs op de Europese emissiemarkt bedroeg vorig jaar nagenoeg 25 euro per megaton. Dat is een stijging met 9 euro per megaton tegenover het jaar voordien.

Refinitiv wijst daarbij vooral naar de introductie van de Market Stability Reserve, die in januari vorig jaar werd geactiveerd. Die moest ervoor zorgen dat er geen overschot aan emissierechten zou kunnen ontstaan wanneer de economische productie terugvalt. De economische crisis had immers een overschot aan emissierechten doen ontstaan.

De introductie van de reserve moet dat overschot wegwerken door rechten uit circulatie te halen. ‘Daarnaast is er ook de impact van de Green Deal van de Europese Commissie, die tot een klimaatneutrale economie moet leiden,’ aldus het rapport. ‘Maar ook zijn er de berichten over strengere doelstellingen voor emissie-reducties tegen het eind van dit decennium.’

Wereldomvattend

Van een echt wereldomvattend systeem voor emissierechten is er echter nog lang geen sprake. Momenteel hanteren zesenveertig naties en meer dan dertig steden en regio’s een tarief op de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dat pakket vertegenwoordigt echter gezamenlijk amper iets meer dan 20 procent van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Uit het rapport van Refinitiv blijkt nog dat de twee regionale uitstootmarkten van Noord-Amerika – het Western Climate Initiative en het Regional Greenhouse Gas Initiative – het voorbije jaar een groei met 74 procent tot 22 miljard euro lieten optekenen.

China, de grootste emissie-producent van de wereld, zal dit jaar met een nationale emissiehandel van start gaan. Acht Chinese pilootprojecten boekten het voorbije jaar een omzet van 272 miljoen euro. Dat is een stijging met 40 procent tegenover het jaar voordien.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20