Wereldprimeur: energiebedrijf wegens onbewezen klimaatclaims voor rechter gedaagd

De Australische gasproducent Santos zal zich in eigen land voor de Federale Rechtbank tegen een klimaatklacht moeten verantwoorden. De rechtszaak is het gevolg van een claim van het Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR), waarin staat dat Santos zich aan valse beweringen over duurzaamheid schuldig heeft gemaakt.

De klacht bestrijdt de beweringen van Santos dat aardgas duurzame energie levert. Ook worden vraagtekens geplaatst bij de doelstellingen over een nuluitstoot die Santos zegt te hanteren. Het geding is de eerste rechtszaak ter wereld waarbij de juistheid van de klimaatclaims die door ondernemingen naar voor worden geschoven, ter discussie wordt gesteld.

Reducties

Santos zegt al langer tegen eind volgend decennium de uitstoot van broeikasgassen netto tot nul te zullen terugbrengen. Tegen eind dit decennium zou al een reductie tussen 26 procent en 30 procent moeten worden bereikt.

Daarbij gaf de onderneming nog aan van projecten voor de afvang en opslag van koolstofdioxide gebruik te zullen maken om de volgende decennia nog meer reducties te kunnen realiseren.

Maar het Environmental Defenders Office, dat in de rechtszaak namens het Center for Corporate Responsibility optreedt, zegt te zullen aanvoeren dat de beweringen van Santos – dat aardgas een duurzame brandstof is en dat het bedrijf een geloofwaardig traject heeft uitgetekend om tegen het eind van volgend decennium een nuluitstoot te bereiken – volgens de Australische consumentenwet en bedrijfsregelgeving een misleidend of bedrieglijk karakter hebben. 

“De rechtszaak vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde klimaatproblematiek”, voert de organisatie aan. “Het geding wordt ook de eerste testcase in de wereld over de levensvatbaarheid van koolstofopslag en de milieueffecten van blauwe waterstof, die steeds vaker wordt aangeprezen als een sleutelelement in het traject van de gasproducenten naar netto nulemissies.”

Greenwashing

“Santos heeft de kunst van greenwashing geperfectioneerd”, zegt Dan Gocher, klimaatdirecteur bij het Center for Corporate Responsibility. “Aandeelhouders worden door de beweringen van Santos over duurzame energie nog steeds misleid.”

“De beweringen van Santos over duurzame energie en nulemissies vormen een groot risico voor investeerders, aangezien het steeds moeilijker wordt om een onderscheid te maken tussen bedrijven die echt actie ondernemen en ondernemingen die grotendeels afhankelijk zijn van onbewezen technologieën.”

Het is volgens waarnemers niet verrassend dat er uiteindelijk een rechtszaak komt rond de klimaatclaims van vertegenwoordigers van de fossiele brandstoffenindustrie.

“Sinds een Nederlandse rechtbank in mei dit jaar Shell opdroeg om de uitstoot van koolstofdioxide tegen eind dit decennium met 45 procent te verminderen, is de druk van de milieugroeperingen op de sector sterk opgevoerd”, luidt het.

Volgens de Environmental Risk Outlook van consulent Verisk Maplecroft worden vragen rond de wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het klimaat steeds meer mainstream. “Sinds begin deze eeuw zijn er hierover bijna 3.000 dossiers ingediend”, berekende de consulent.

“De claims zijn er vooral op gericht om het overheidsbeleid te wijzigen of eisen compensaties van fossiele brandstofbedrijven voor hun aandeel in de opwarming van de aarde.”

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20