Wat zoeken vrouwen in een one night stand in vergelijking met een duurzame relatie ?

Fysieke dominantie maakt een man zeer aantrekkelijk voor een one night stand, terwijl een vrouw wanneer ze aan een duurzame relatie denkt vooral op zoek gaat naar sociale dominantie. Wat zoeken vrouwen in een one night stand en wat zoeken ze in een duurzame relatie? Die vraag stelden zich drie academici: Angela D. Bryan van de University of New Mexico, Gregory D. Webster van de University of Florida en Amanda L. Mahaffey van de universiteit van Lissabon.

Ze bundelden hun bevindingen in de studie The Big, the Rich, and the Powerful: Physical, Financial, and Social Dimensions of Dominance in Mating and Attraction.

Wat bleek? Fysieke dominantie maakt een man zeer aantrekkelijk voor een one night stand, terwijl een vrouw wanneer ze aan een duurzame relatie denkt vooral op zoek gaat naar sociale dominantie. Dominantie speelt dus een belangrijke rol wanneer romantische relaties worden geëvalueerd, doch er bestaat geen duidelijke consensus over de definitie ervan. De onderzoekers ontworpen drie schalen waartegen ze drie verschillende dimensies van dominantie maten: sociale dominantie, financiële dominantie en fysieke dominantie. Ze kwamen dan tot de volgende conclusies:

1. Vrouwen relateren fysieke dominantie aan zowel aantrekkelijkheid als sociale dominantie

2. Bij zowel mannen als vrouwen heeft aantrekkelijkheid een voorspellende kracht…

…inzake one night stands, daar waar de combinatie van aantrekkelijkheid en vriendelijkheid eerder het verlangen naar een serieuze relatie voorspellen.

3. Hoewel het dominante aspect van een partner, financieel voor de vrouw en sociaal voor de man…

…elk een rol spelen in de algemene tevredenheid inzake een relatie, blijft vriendelijkheid de sterkste voorspeller voor tevredenheid in huidige en toekomstige relaties en de enige significante voorspeller voor de uiteindelijke ontbinding van een relatie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20