Vergoeding Britse bedrijfsleider ligt 109 keer hoger dan loon gemiddelde werknemer

De toplui van Britse beursgenoteerde bedrijven hebben het voorbije jaar een gemiddelde beloning van 3.4 miljoen pond ontvangen. Dat betekende een stijging met 39 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het High Pay Centre en het Trades Union Congress (TUC) over de gemiddelde verloning die de bedrijven uit de FTSE 100 aan hun toplui hebben uitgekeerd.

In het Verenigd Koninkrijk hebben bedrijfsleiders daarbij een beloning ontvangen die 109 keer hoger ligt dan het jaarloon van de gemiddelde werknemer. De onderzoekers voegen eraan toe dat de gemiddelde vergoeding van de Britse bedrijfsleiders vorig jaar is gestegen tot boven het niveau dat voor de uitbraak van de coronacrisis werd opgetekend.

Inlevering

Twee jaar geleden keerden Britse beursgenoteerde bedrijven aan hun chief executives een gemiddeld salaris van 2,5 miljoen pond uit. Het jaar voordien, voor de uitbraak van de coronapandemie, was er nog sprake van een gemiddelde vergoeding van 3,25 miljoen pond.

Na de uitbraak van de crisis hadden vele bedrijfsleiders ingestemd met een vrijwillige looninlevering, nadat miljoenen medewerkers op tijdelijke werkloosheid werden gezet. Twee jaar geleden lag de beloning van de gemiddelde Britse bedrijfsleider 79 keer hoger dan het loon van de gemiddelde werknemer.

Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Trades Union Congress, merkt op dat de toenemende loonkloof tussen de top van het bedrijfsleven en de werknemers een belangrijke pijler vormt van de stijgende levenskosten waarmee de Britse bevolking wordt geconfronteerd. “Werknemers verdienen een eerlijk deel van de rijkdom die ze helpen creëren”, benadrukte O’Grady.

“Maar op dit moment stijgt het loon van de bedrijfsleider, terwijl werkende mensen de grootste reële loondaling in twintig jaar ervaren. Door dit onevenwichtige loonbeleid is de kloof tussen arbeiders en de bedrijfstop dit jaar groter geworden, wat de crisis van de kosten van levensonderhoud heeft doen toenemen.”

O’Grady riep de Britse regering op strenge regels in te voeren om de beloning van bestuurders in toom te houden. “Daarbij moet ook voorzien worden voor een vertegenwoordiging van de werknemers in de commissies die over de vergoeding van de bedrijfsleiders beslissen”, voert de vakbondsleider aan.

“Tegelijkertijd zouden de werknemers ook een vertegenwoordiging in de raden van bestuur van de ondernemingen moeten krijgen. Deze systemen zijn al in verscheidene landen geïmplementeerd en ook in het Verenigd Koninkrijk zouden medewerkers deze mogelijkheden moeten krijgen.”

Levensonderhoud

Uit het rapport blijkt nog dat de jaarlijkse bonussen van de Britse bedrijfsleiders vorig jaar tot een bedrag van 1,4 miljoen pond zijn gestegen, vergeleken met 828.000 pond het jaar voordien. Negen op tien bedrijfsleiders ontving een bonus. In totaal keerden de bedrijven uit de FTSE 100 meer dan 720 miljoen pond uit aan beloningen voor 224 topmanagers.

“De extreem hoge beloningen voor de bedrijfsleiders dragen bij tot de crisis van de kosten voor het levensonderhoud”, merkte Luke Hildyard, directeur van het High Pay Center, op. “Indien de grote bedrijven miljoenen ponden extra vergoedingen betalen aan managers die al over grote vermogens beschikken, wordt het moeilijker om loonsverhogingen te voorzien voor werknemers met een laag en middelmatig inkomen.”

“Indien de inkomens in het Verenigd Koninkrijk eerlijker zouden worden verdeeld, zou een aanzienlijke verhoging kunnen worden verwezenlijkt in de levensstandaard van de mensen die door de huidige economische crisis het hardst zijn getroffen”, gaf Hildyard nog aan. Deze beslissing zou bovendien geen enkele impact hebben op de levensstijl die de topkaders van het bedrijfsleven kunnen aanhouden.”

De best betaalde chief executive uit de FTSE 100 was Sebastien De Montessus van Endeavour, een exploitant van goudmijnen in Ivoorkust, Burkina Faso en Senegal. Hij ontving een vergoeding van 16,9 miljoen pond. Pascal Soriot van AstraZeneca eindigde met een vergoeding van 13,9 miljoen pond op een tweede plaats.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20