Bonussen in Wall Street op hoogste niveau in anderhalf decennium

De gemiddelde bonus die over het voorbije jaar aan de effectenhandelaars op Wall Street werd uitbetaald, bedroeg 257.500 dollar. Dat vertegenwoordigde een stijging met 20 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van Thomas DiNapoli, financieel toezichthouder van de staat New York.

De bonussen bereikten daarmee het hoogste niveau in vijftien jaar. Dat moet volgens DiNapoli worden gelinkt aan een recordaantal beursintroducties en de lage rentevoeten.

Begroting

“De cijfers liggen hoger dan aanvankelijk was ingecalculeerd”, merkte DiNapoli op. “Dat nieuws is bijzonder welkom.” Wall Street droeg vorig jaar ongeveer 18 procent bij tot alle belastingen die in New York werden geïnd.

De hoge bonussen zouden New York City volgens de toezichthouder dan ook moeten helpen om de verwachtingen voor de inkomstenbelasting te overtreffen. DiNapoli wees erop dat New York voor begin april zijn nieuwe begroting klaar moet hebben. De hogere inkomsten geven de autoriteiten volgens de toezichthouder daarmee iets meer ademruimte.

“Een aantal factoren – waaronder de inflatie, een aanhoudend economisch herstel na de coronacrisis en de verdere weerslag van de Russische invasie in Oekraïne – zullen dit jaar naar verwachting een impact op de bonussen van Wall Street hebben”, voorspelde DiNapoli.

“Ramingen van de autoriteiten voorspellen momenteel dat de compensatiepakketten voor de werknemers in de effectenhandel dit jaar met gemiddeld 16 procent zullen dalen.”

Er werden tijdens het voorbije bonusseizoen in Wall Street voor 45 miljard dollar aan beloningen uitbetaald. Dat betekende een stijging met 21 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Werkgelegenheid

“De effectenhandel vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van de lonen die in de particuliere sector in New York City worden uitgekeerd, hoewel de sector daarbij tegelijkertijd amper 5 procent van de totale tewerkstelling voor zijn rekening neemt”, voert het rapport nog aan.

Daarbij wordt nog opgemerkt dat de werkgelegenheid bij de bedrijven in Wall Street het voorbije jaar relatief stabiel is gebleven. In totaal werden ongeveer 180.000 arbeidsplaatsen geïdentificeerd. Dat betekende een daling met ongeveer zeshonderd banen tegenover het jaar voordien.

In Wall Street liggen de lonen trouwens gevoelig hoger dan in andere beroepen. DeNapoli verwijst daarbij naar cijfers van twee jaar geleden, waaruit blijkt dat in Wall Street een gemiddeld salaris van 438.370 dollar werd uitbetaald. Dat betekende een stijging met 7,7 procent tegenover het jaar voordien.

De vergoedingen in Wall Street liggen bijna vijf keer hoger dan het gemiddelde dat in New York in andere beroepen in de privésector kan worden opgetekend (92.315 dollar). Veertig jaar geleden betaalde Wall Street slechts het dubbele van het gemiddelde van de andere beroepen.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.