Steeds meer bankiers verkiezen New York boven Londen

Een groeiende meerderheid van topbankiers en vermogensbeheerders beschouwt New York als het belangrijkste financiële centrum van de wereld. Tegelijkertijd merken de betrokkenen op te verwachten dat de brexit de mondiale reputatie van Londen als draaischijf van de internationale financiële wereld zal schaden.

Dat blijkt uit een studie van consulent Duff & Phelps, gebaseerd op een enquête bij hogere kaderleden en specialisten van 250 banken en vermogensbeheerders in Europa, Azië en Amerika.

Scheiding

Vastgesteld werd dat 60 procent van de respondenten te kennen gaf New York als het belangrijkste financiële centrum van de wereld te beschouwen. Dat betekende een stijging met 4 procentpunt tegenover vorig jaar.

Daarentegen bleek nog slechts 31 procent Londen als het meest vooraanstaande financiële knooppunt van de wereld te bestempelen. Dat vertegenwoordigde een terugval met 3 procentpunt tegenover vorig jaar.

De onderzoekers ontdekten daarbij dat iets meer dan 50 procent van de ondervraagden van mening was dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie de positie van Londen als mondiaal financieel centrum zou verzwakken.

Daarbij wordt erop gewezen dat door de scheiding met de Europese Unie de financiële sector van Londen ruim 7.500 arbeidsplaatsen en meer dan 1 miljard euro aan activa naar het Europese vasteland heeft zien verdwijnen. In de aandelenhandel is Londen inmiddels door Amsterdam overvleugeld.

Bijna 20 procent van de respondenten voorspelt nu dat China over vijf jaar het belangrijkste financiële centrum van de wereld zal zijn geworden. Er wordt echter ook naar andere locaties gekeken. Volgens 16 procent van de ondervraagden heeft India het grootste potentieel om tot het volgende grote financiële centrum van de wereld uit te groeien.

Regelgeving

De onderzoekers stelden wel vast dat Londen op het gebied van regelgeving de wereldwijde ranglijst van financiële centra blijft aanvoeren. Volgens 31 procent van de ondervraagden kan in Londen immers met de beste regelgeving worden gewerkt. De Verenigde Staten en Singapore halen elk een score van 25 procent.

‘Dit unieke voordeel kan voor Londen de sleutel zijn om zijn concurrentiekracht in de financiële wereld op peil te houden,’ voert Monique Melis, directeur van Duff & Phelps aan. ‘Zolang overwegingen rond regelgevende kaders de besluitvorming in de financiële wereld blijven beïnvloeden, heeft Londen de kans om zijn relevantie te behouden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20