Tekenden Klimaatakkoorden Parijs de definitieve teloorgang van de steenkoolindustrie?

Sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs is meer dan driekwart van de geplande projecten voor nieuwe steenkoolcentrales weer afgevoerd. Dit fenomeen zou erop kunnen wijzen dat het einde van deze vervuilende energiebron in zicht is. Dat blijkt uit een onderzoek van de klimaatgroepen Global Energy Monitor, E3G en Ember.

“De wereldwijde pijplijn aan nieuwe steenkoolcentrales is sinds de ondertekening van Klimaatakkoord van Parijs midden vorig decennium ingestort”, zeggen de onderzoekers. “Meer dan driekwart van de nieuwe centrales die wereldwijd werden gepland, zijn sinds de ondertekening van het klimaatakkoord opnieuw afgevoerd.”

“Dit betekent dat 44 landen geen toekomstige steenkoolcentrales meer hebben. Deze naties hebben nu de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de veertig regeringen die al hebben toegezegd, in een streven naar de beperking van de wereldwijde emissies van koolstofdioxide, geen nieuwe projecten met steenkool meer te zullen starten.”

Mijlpaal

“Amper vijf jaar geleden werden nog massaal nieuwe steenkoolcentrales gepland”, zeggen de onderzoekers. “Een groot deel van die projecten is inmiddels echter officieel stopgezet. Andere plannen zijn op pauze gezet en het is onwaarschijnlijk dat die centrales ooit nog zullen worden gebouwd.”

“Steeds meer landen zeggen toe niet meer op steenkool beroep te zullen doen. Op die manier nadert een belangrijke mijlpaal, waarbij het lot van een bijzonder vervuilende industrie kan worden bezegeld.” 

De resterende projecten in de pijplijn zijn gespreid over 31 landen. De helft van die naties heeft nog slechts één nieuwe steenkoolcentrale in de toekomst voorzien.

De onderzoekers benadrukken daarbij dat steenkool tegenover hernieuwbare bronnen steeds minder concurrerend is geworden, terwijl de risico’s voor investeerders in deze vervuilende activiteit steeds groter worden.

China

“Indien China, verantwoordelijk voor meer dan de helft van de nieuwe steenkoolcentrales die wereldwijd nog zijn gepland, er samen met India, Vietnam, Indonesië, Turkije en Bangladesh voor zou kiezen om de projecten te schrappen, zou de huidige pijplijn nog met bijna 90 procent inkrimpen”, voeren de onderzoekers aan.

“De klimaattop Cop26 die in november in Glasgow wordt gehouden, is voor de wereldleiders een geschikt moment om afspraken voor een toekomst zonder nieuwe steenkoolcentrales te maken.”

“Zonder een toezegging van regeringen om steenkool uit te faseren, zou het buitengewoon moeilijk worden om te beletten dat wereldwijde temperaturen met meer dan 1,5 graad Celsius zullen oplopen”, merken de onderzoekers nog op. “Steenkool levert een van de grootste bijdragen aan de emissies die verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis.”

“De Verenigde Naties hebben gezegd dat het gebruik van steenkool tegen het einde van het decennium met 79 procent moet dalen in vergelijking met het niveau van twee jaar geleden, indien de wereld hoopt de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen realiseren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20