Australië zal ook na 2030 steenkool blijven produceren en exporteren

De Australische regering zei maandag dat het land “tot ver na 2030” steenkool zal blijven produceren en exporteren, ondanks een scherpe waarschuwing van de VN-klimaatcommissie dat het niet afschaffen van die fossiele brandstof “een ravage” zal aanrichten aan de economie.

Waarom is dit belangrijk?

Landen wereldwijd streven ernaar om de CO2-uitstoot tegen 2050 (of kort daarna) te reduceren naar 0. Dat staat zo in het klimaatakkoord van Parijs. Om dat te kunnen doen moeten er vergaande en uiteenlopende maatregelen genomen worden. Een daarvan is de afbouw van het gebruik van steenkool. De ministers van Energie en Milieu van de groep van twintig grote economieën (G20) zijn er in juli weliswaar niet in geslaagd om een overeenkomst te sluiten om het gebruik van steenkool tegen 2025 af te bouwen. Volgens sommige deskundigen is er kans op vooruitgang tijdens de VN-klimaatonderhandelingen in Glasgow in november.

Het standpunt van Australië zorgt ervoor dat het land op gespannen voet komt te staan met andere landen die er wel naar streven om steenkool tegen het einde van het decennium geleidelijk te bannen. “De Australische regering zal over de toekomst van deze cruciale industrie beslissen. Het is niet aan een buitenlandse instantie om daar een beslissing over te nemen. Een sluiting van die sector kan duizenden banen en miljarden exportdollars kosten”, zei Keith Pitt, de Australische minister van Grondstoffen, in een verklaring maandag.

Toenemend steenkoolverbruik in Azië

Pitt voegde daaraan toe dat de cijfers waaruit blijkt dat steenkool “op het punt staat te verdwijnen, sterk overdreven zijn en dat de toekomst van steenkool tot ver na 2030 verzekerd is”. “Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelt dat het verbruik van steenkool in heel Azië in het komende decennium zal toenemen om te voldoen aan de energiebehoeften van landen als China, India en Zuid-Korea”, aldus Pitt.

“Australië speelt een belangrijke rol om tegemoet te komen aan die stijgende vraag. Steenkool zal miljarden dollars aan royalty’s en belastingen blijven genereren voor staats- en federale overheden, en rechtstreeks werk blijven verschaffen aan meer dan 50.000 Australiërs”, vervolgde de minister.

Australië is de op één na grootste exporteur van steenkool ter wereld en het land heeft een hoge koolstofvoetafdruk per capita, grotendeels als gevolg van zijn steenkoolindustrie. Een Australiër stoot gemiddeld 17 ton koolstofdioxide uit, terwijl het mondiale gemiddelde minder dan 5 ton per persoon bedraagt, zo blijkt uit gegevens van de Europese Commissie.

“Enorme schade aan de Australische economie”

De boodschap van Pitt kwam er nadat Selwin Hart, de speciale adviseur van de VN inzake klimaatverandering, eerder had gewaarschuwd dat klimaatverandering de Australische economie enorme schade zal toebrengen als het land niet meer doet om het gebruik van steenkool terug te dringen.

De VN heeft opgeroepen om in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waartoe ook Australië behoort, het gebruik van steenkool tegen 2030 geleidelijk af te bouwen.

“Wij zijn ons ten volle bewust van de rol die steenkool en andere fossiele brandstoffen hebben gespeeld in de Australische economie, ook al vertegenwoordigt de mijnbouw slechts een klein deel – ongeveer 2 procent – van de totale werkgelegenheid”, zei Hart. “Maar het is essentieel om een breder, eerlijker en rationeler gesprek te voeren over wat in het belang van Australië is, want de conclusie is duidelijk: als de wereld niet snel stopt met het gebruik van steenkool, zal de klimaatverandering een ravage aanrichten aan de hele Australische economie, van landbouw tot toerisme.”

Alarmerend IPCC-rapport

Vorige maand liet de Australische premier Scott Morrison weten dat het alarmerend klimaatrapport van het IPCC, het klimaatorgaan van de VN, het beleid van zijn regering niet zal veranderen. Hij zei toen dat Australië zijn klimaatdoelstellingen niet zal verhogen en dat het geen termijn zal vaststellen voor het bereiken van een koolstofvrije economie.

“We blijven de koers volgen die we tot nu toe gevolgd hebben”, klonk het bij Morrison. Dat wil zeggen, streven naar een koolstofuitstoot van nul “zo spoedig mogelijk”, bij voorkeur tegen 2050, maar zonder enige verbintenis om dat te doen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20