Australië verwerpt IPCC-rapport en weigert klimaatdoelstellingen te herzien: “We hebben ons steentje bijgedragen”

Het IPCC, het klimaatorgaan van de VN, heeft maandag een zeer alarmerend klimaatrapport gepubliceerd. De VN-deskundigen waarschuwden voor een “code rood voor de mensheid” en riepen de beleidsmakers op tot een “wake-up call”. De boodschap werd in het geheel niet ontvangen door de Australische regering, die er snel vandoor ging.

In zijn rapport wijst het IPCC erop dat “zonder onmiddellijke en drastische emissiereducties de gemiddelde temperatuur tegen het einde van de eeuw met meer dan 2 graden zou kunnen stijgen”. Als gevolg daarvan zullen extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, bosbranden, droogtes en overstromingen in de nabije toekomst toenemen.

Deskundigen hebben ook de Stille Oceaan genoemd als een van de meest bedreigde gebieden. “De wereldwijde temperatuurstijging zal ernstige gevolgen hebben voor het hele Stille-Oceaangebied. Dit omvat een dramatische en verwoestende stijging van de zeespiegel,” waarschuwde Mark Howden, een van de auteurs van het rapport, verbonden aan de Australian National University.

Is deze boodschap voldoende om de Australische ambtenaren hiervan bewust te maken? Verre van.

“Ik zal geen blanco cheque tekenen namens de Australiërs”

Enkele uren na de publicatie van het rapport kondigde de Australische premier Scott Morrison (Liberale Partij van Australië) aan dat de conclusies van het IPCC het beleid van zijn regering niet zouden veranderen. Hij zei dat Australië zijn klimaatdoelstellingen niet zal verhogen en dat het geen termijn zal vaststellen voor het bereiken van een koolstofvrije economie.

Zolang de Morrison in functie blijft – een ambt die hij sinds 2018 bekleedt en zal blijven bekleden tot ten minste 2022, met de volgende federale verkiezingen gepland voor 30 juni – zal Australië de koers blijven volgen die het tot nu toe heeft gevolgd. Dat wil zeggen, streven naar een koolstofuitstoot van nul “zo spoedig mogelijk”, bij voorkeur tegen 2050, maar zonder enige verbintenis om dat te doen.

“Australië draagt zijn steentje bij. Ik zal niet namens de Australiërs een blanco cheque tekenen voor doelstellingen zonder een plan”, zei de Australische premier.

Ondanks het aandringen van vele landen, waaronder nauwe bondgenoten zoals de VS, zal Australië blijven weigeren een formele doelstelling voor koolstofreductie of -compensatie vast te stellen.

In plaats daarvan wilde Morrison de nadruk leggen op de inspanningen van de ontwikkelingslanden en op de “technologische doorbraken” die volgens hem “noodzakelijk zijn om de wereld en onze manier van functioneren te veranderen.”

“Het verslag van het IPCC is angstporno”

Naast de verklaring van Morrison hebben ook andere leden van zijn partij de conclusies van het IPCC onmiddellijk verworpen. Senator Matthew Canavan was een van hen. Hij noemde het laatste verslag “angstporno” en voegde eraan toe dat de groep die het heeft geschreven, bleef waarschuwen dat “de hemel naar beneden valt, maar dat gebeurt nooit.”

Toch heeft Australië de afgelopen jaren de gevolgen van de opwarming van de aarde aan den lijve ondervonden. Intensieve droogte, bosbranden, overstromingen: het land is niet gespaard gebleven van rampen die volgens deskundigen zijn verergerd door de opwarming van de aarde.

Australië is niet alleen een van de grootste slachtoffers van de klimaatverandering, maar speelt ook een belangrijke rol bij de klimaatopwarming. Het behoort tot de tien landen met de hoogste CO2-uitstoot per capita. Het is ook een van ’s werelds grootste exporteurs van steenkool.

Veel leden van de Australische Liberale Partij en de oppositiepartij Labor zijn sterke voorstanders van steenkoolwinning, ondanks het wereldwijde momentum om over te schakelen op schonere brandstoffen. Premier Morrison zelf bracht ooit een brok steenkool naar de parlementszaal en drong er bij de mensen op aan er niet bang voor te zijn.

Lees ook:

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20