Voor het eerst overstijgt hernieuwbare energie de steenkool- en kernenergieproductie in de VS. Hoe zit het bij ons?

Hernieuwbare energiebronnen zijn goed voor 21 procent van de elektriciteitsproductie in de VS. Steenkool en kernenergie nemen af. We merken een soortgelijke trend op in België. Maar zullen we in 2025 klaar zijn om het zonder kernenergie te stellen?

Een paar weken geleden werd bekend dat de Verenigde Staten in de afgelopen 30 jaar nog nooit zo weinig fossiele brandstof hadden verbruikt als in 2020. Dit is de grootste daling sinds het begin van de statistieken in 1949. En hoewel de daling van de menselijke activiteit als gevolg van de pandemie zeker haar invloed heeft, zal deze trend zich waarschijnlijk voortzetten. Uit een nieuw rapport van de Energy Information Administration blijkt immers dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsopwekking in de VS zowel steenkool als kernenergie heeft ingehaald.

80 procent meer elektriciteit

Wind- en zonne-energie en hydro-elektrische dammen produceerden in 2020 een recordhoeveelheid van 834 miljard kilowattuur (kWh). Dit is 80 procent meer dan in 2019 en vertegenwoordigt 21 procent van de in de VS geproduceerde energie. Het aandeel van kernenergie en steenkool daalt tot respectievelijk 20 en 19 procent. Afgezien van de algemene daling van het verbruik als gevolg van het coronavirus in 2020, zien we inderdaad een toename van hernieuwbare energie. Alleen aardgas ligt nog ver voor, goed voor 40 procent van de Amerikaanse energieproductie.

Ook in België publiceert de netbeheerder Elia jaarlijks een studie over energieproductie en -verbruik. En ons land hoeft zich niet te schamen voor zijn prestaties, integendeel: het aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix zal in 2020 18,6 procent bedragen, als we windenergie op land en op zee en zonne-energie meerekenen. Dit is niet slecht, en het is zelfs zeer goed in vergelijking met de 13,7 procent van het voorgaande jaar.

België is nog steeds verslaafd aan kernenergie

Ons land is echter nog steeds sterk afhankelijk van kerncentrales, hoewel ook hier de cijfers aan het veranderen zijn. In 2019 bedroeg het aandeel van kernenergie 48,8 procent, het jaar daarop was dat nog maar 39,1 procent. Het aandeel van aardgas in de energiemix vergroot wel, van 27,2 tot 34,4 procent.

Volgens Elia is het elektriciteitsverbruik in België in 2020 met 7 procent gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Ter herinnering: België wordt geacht tegen 2025 van kernenergie af te stappen. Dat zal, althans tijdelijk, worden gecompenseerd door de bouw van gascentrales.

(NS / lb)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20