Vraag naar elektriciteit groeit sneller dan hernieuwbare energiebronnen, waarschuwt IEA

De mondiale vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het gebruik van hernieuwbare energie. Daardoor neemt het gebruik van fossiele brandstoffen, voornamelijk de grootste boeman steenkool, toe. Dat waarschuwde het Internationaal Energieagentschap (IEA) op donderdag. 

Herstellende economieën zouden in 2021 zo’n 5 procent meer elektriciteit nodig hebben. Die toename zal voor de helft gedekt worden door fossiele brandstoffen. Zowel gas, maar voornamelijk steenkool zal ingezet worden. Daardoor zal de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector in 2022 een recordniveau bereiken, volgens een halfjaarlijks verslag over de elektriciteitsmarkt. 

Niet genoeg

Azië, maar vooral China en India, is de drijvende kracht achter de vraag naar elektriciteit. De Chinese economie groeit snel. Het bruto binnenlands product (bbp) van China steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met nog eens 7,9 procent. Het verslag voorspelt dat de vraag naar elektriciteit volgend jaar met nog eens 4 procent groeit. 

Hernieuwbare energie, zoals stuwdammen, wind of zonne-energie, zou in 2021 normaal gezien met 8 procent gegroeid moeten zijn. Volgend jaar zou het nog eens met 6 procent moeten toenemen, volgens de inschatting van het IEA. 

Toch zal dat niet genoeg zijn. Hernieuwbare bronnen zullen slechts de helft van de extra vraag naar elektriciteit kunnen opvangen. De rest wordt gedekt door fossiele brandstoffen en kernenergie

Schone energie is de toekomst

het IEA verwacht dat de CO2-emissies van de elektriciteitssector in 2021 met 3,5 procent zal stijgen, en in 2022 met 2,5 procent. 

“Er is steeds meer hernieuwbare energie in de wereld, maar nog niet genoeg om ons halverwege deze eeuw naar een netto-nulemissie te brengen,” zegt Keisuke Sadamori, directeur Markten en Energiezekerheid bij het IEA. “Om een duurzame weg in te slaan, moeten we massaal meer investeren in schone technologieën, met name hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie.”

“Als de wereld tegen 2050 CO2-neutraal wil zijn, moeten we de emissies in de elektriciteitssector terugdringen. Voor het IEA betekent dit dat het gebruik van steenkool, het ergste broeikasgas dat er is, tegen 2020-25 met meer dan 6 procent per jaar moet afnemen”, zegt het agentschap. (lb)

Lees ook: Amazonewoud is bron van CO2-uitstoot geworden: wereld verliest wapen in strijd tegen klimaatverandering

Meer
Laatste update:
Laatste update:
Lees meer...
Markten
BEL20