EU-plannen over CO2-uitstoot beloven felle interne Belgische strijd tussen Demir (N-VA) en Khattabi (Ecolo)

Binnen België zal over de Europese klimaatplannen nog een hartig woordje moeten worden gepraat, onder meer tussen de federale en Vlaamse minister van Klimaat.

  • Wie gaat welk deel van de hele klimaatinspanning op zich nemen? Die vraag spookt al veel langer door de Wetstraat en kreeg zo al een stevige communautaire invulling: Vlaanderen heeft veel meer industrie en transportactiviteiten, terwijl zeker Wallonië in het groen baadt. Wie welke inspanning doet om de EU-doelen te halen, is dus een dans van miljarden euro’s.
  • Al eerder mengde de EU-commissaris Timmermans, een socialist, zich in dat Belgische debat: hij kwam meermaals in conflict met Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA). Vorig jaar nog verklaarde hij aan Knack: “Ik zou het fijn vinden als Vlaanderen de federale klimaatambitie omarmt.
  • Veel heeft de EU niet in de pap te brokken over hoe België de zaak intern regelt. Maar dat dit een clash belooft te worden, is wel duidelijk. Want federaal is er minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo), die door haar partij daar met één heel duidelijke agenda is gezet: volop mee de klimaatstrijd aangaan.
  • Maar in de Vlaamse regering pleit Demir consequent voor “klimaatrealisme”, waarbij ze erover wil waken dat “niet ten koste van alles de EU-doelstellingen” worden opgedrongen aan consumenten en de “concurrentiekracht van onze bedrijven” zouden worden ondermijnd.
  • Eind 2019 was er al een rondje armworstelen tussen de gewesten en de federale regering. Toen klokte de Vlaamse regering af op een plan om de CO2-uitstoot met 32,6 procent te verminderen, na heftige interne discussie. Onder meer Open Vld, de Vlaamse liberalen, wilden veel verder gaan, tegen de N-VA in.
  • Maar nu is de totale doelstelling opgeschoven naar een impressionante 47 procent reductie. Tegen de VN-klimaattop in Glasgow moet België een consensus hebben over hoe dat wordt aangepakt: welke regio doet wat? Dat belooft dus nog een veel moeilijkere clash te worden, want eenvoudige oplossingen of “quick wins” zijn er niet meer.
  • Tegelijk is het ook een ideologische strijd: de “groene” federale ploeg van Vivaldi, tegen de Vlaamse regering, waarin de N-VA de hakken in het zand zet “om de Vlaamse welvaart te beschermen“. Het belooft vooral een test voor de twee coalitiepartners die in beide ploegen zitten: Open Vld en CD&V. Bij wie sluiten ze zich finaal aan: de federale of Vlaamse lijn?
Meer