Bevolking Verenigde Staten groeit nauwelijks nog

Dit jaar groeide de bevolking van de Verenigde Staten met 392.665 mensen aan. Dat vertegenwoordigde een stijging met 0,13 procent tegenover vorig jaar. Dat zegt een rapport van het US Census Bureau. De onderzoekers benadrukken dat de Amerikaanse bevolking met dat cijfer tot langzaamste groei is teruggevallen sinds de autoriteiten met het opstellen van bevolkingsstatistieken zijn begonnen.

Experts wijzen voor het fenomeen onder meer naar de uitbraak van de coronapandemie. Er was de voorbije jaren al gewag gemaakt van een tragere bevolkingsgroei, maar het virus Covid-19 heeft die trend nog versterkt.

Pandemie

“Het vertragende groeitempo kan aan verschillende feiten worden gekoppeld”, merkt het Census Bureau op. “Enerzijds is er de verminderde vruchtbaarheid van de Amerikaanse bevolking. Maar daarnaast moet ook gekeken worden naar de impact van de coronapandemie.”

“De uitbraak van het virus Covid-19 heeft immers ook in de Verenigde Staten tot een verhoogde mortaliteit geleid. Bovendien zorgden de maatregelen tegen de verspreiding van het virus dat ook de internationale migratie minder nieuwe burgers heeft opgeleverd.”

“Voor de eerste keer sinds 1937 is de Amerikaanse bevolking op één jaar tijd met minder dan een miljoen mensen aangegroeid”, voeren de onderzoekers nog aan. Het cijfer weerspiegelt de laagste numerieke groei sinds ten minste het begin van de twintigste eeuw, toen het Census Bureau met zijn jaarlijkse bevolkingsstatistieken van start is gegaan.

De Verenigde Staten worden al enkele jaren met een tragere bevolkingsaangroei geconfronteerd. Dat is het resultaat van een afnemende vruchtbaarheid en een dalende netto internationale migratie, gecombineerd met toenemende sterfte als gevolg van vergrijzing.

Griepepidemie

De onderzoekers wijzen er verder nog op dat drieëndertig Amerikaanse staten dit jaar nog op een bevolkingsaangroei konden rekenen. “In achttien andere regio’s moest echter een inkrimping van de bevolking worden gemeld”, luidt het. “In elf staten diende zelfs een daling met minstens tienduizend inwoners worden geregistreerd.”

De voorbije eeuw was 1918 het jaar met de laagste bevolkingsaangroei. Dat was te wijten aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de impact van een zware griepepidemie.

De Verenigde Staten hebben momenteel een populatie van 331.893.745 mensen. De uitbraak van het coronavirus heeft in het land al meer dan 800.000 mensen het leven gekost. In geen enkel andere natie in de wereld moeten meer slachtoffers worden betreurd.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20