Nederland krijgt meest rechtse kabinet uit zijn geschiedenis: dit zijn de plannen

De parlementaire fracties van PVV, VVD, NSC en BBB hebben woensdag elk hun akkoord gegeven over de vorming van een nieuwe rechtse regering in Nederland. Dat is een groot succes voor PVV-voorman Geert Wilders, die in november afgetekend de verkiezingen won, maar al aangekondigd heeft niet de nieuwe premier te zullen worden.

In het nieuws: De onderhandelaars van de vier coalitiepartijen hebben hun 26-pagina’s tellende hoofdlijnenakkoord met de titel ‘Hoop, lef en trots’ vrijgegeven. Dit worden de eerste concrete stappen:

 • Lastenverlichting vanaf 2025, gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens, ondernemers. En ook voor mensen in de knel en hun bestaanszekerheid.
 • Het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.
 • Een grote impuls in woningbouw, infrastructuur, bereikbaarheid en energietransitie.
 • Meer dan halveren van het eigen risico in de zorg tot het niveau van 165 euro in 2027 en investeren in de ouderenzorg.
 • Baas in eigen bedrijf in landbouw en visserij; een impuls voor een toekomst van deze sectoren en voor voedselzekerheid voor ons allemaal.
 • Meer zeggenschap van burgers door een ander kiesstelsel en versterking van grondrechten door een constitutioneel hof.
 • Nederlanders veilig houden door een stevige aanpak van criminaliteit en terreur.

Nog een lijstje: De onderhandelaars hebben ook de tien belangrijkste thema’s aangeduid voor het nog te schrijven regeerprogramma.

 1. Bestaanszekerheid en koopkracht
 2. Grip op asiel en migratie
 3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart; elke regio telt
 4. Een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur
 5. Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie
 6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs
 7. Goed bestuur en een sterke rechtsstaat
 8. Nationale veiligheid
 9. Internationale veiligheid
 10. Solide overheidsfinanciën, economie en vestigingsklimaat

130 kilometer per uur

Opmerkelijk: De tekst wisselt vage voornemens af met erg concrete plannen. Zo wil de komende Nederlandse regering een snelheid tot 130 kilometer per uur toelaten op de snelwegen. Qua buitenlands beleid wil ze de ambassade in Israël naar Jeruzalem verhuizen.

De grote vraag: wie wordt premier als opvolger van Mark Rutte? Dat lijkt nog voorwerp van onderhandelingen. Wilders zelf wordt het alvast niet, zo heeft hij eerder al aangekondigd.

Meer