Op welke steunmaatregelen kunnen zelfstandigen een beroep doen?

Dat veel zelfstandigen ernstige gevolgen zullen ondervinden van de coronacrisis, is een understatement. Onder meer de verschillende overheden in ons land en de sociale verzekeringsfondsen namen al maatregelen ter ondersteuning van zelfstandigen. Een overzicht.

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht: dit systeem kunnen ondernemers aanwenden voor de werknemers die ze in dienst hebben, zoals arbeiders en bedienden. Tot en met 30 juni zijn de uitkeringen ook verhoogd: ze stijgen van 65 procent naar 70 procent van het gemiddeld geplafonneerd loon. Op die manier blijft het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperkt.
 • Sociale uitkering voor ondernemers: de Kamercommissie Sociale Zaken heeft het licht op groen gezet voor een uitbreiding van het overbruggingsrecht. Alle zelfstandigen in sectoren die impact voelen door het federale rampenplan (horeca, culturele activiteiten, …) hebben recht op een sociale uitkering van 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (kinderlast) per maand. Wie maakt ook aanspraak:
  • Winkeliers die enkel in het weekend moeten sluiten.
  • Zelfstandigen die een horecazaak uitbaten die enkel nog meeneemmaaltijden verkoopt.
 • Betalingsuitstel sociale bijdragen: ondernemers die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen. Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Zo werkt het concreet:
  • De bijdrage van het eerste kwartaal moet betaald worden tegen 31 maart 2021.
  • De bijdrage van het tweede kwartaal moet betaald worden tegen 30 juni 2021.
 • Fiscale steunmaatregelen voor bedrijven: drie concrete mechanismen om schulden op vlak van bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting en vennootschapsbelasting aan te pakken. De federale overheidsdienst Financiën kondigde die maatregelen vorige week al aan. De details kunt u hier rustig nalezen.
 • Vlaamse hinderpremie: deze subsidie geldt voor Vlaamse ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen. Zelfstandigen die volledig moeten sluiten, maken aanspraak op een eenmalige premie van 4.000 euro (+ 160 euro per dag, na 3 april). Wie enkel in het weekend moet sluiten, krijgt een eenmalig bedrag van 2.000 euro (+ 160 euro per dag, na 3 april). Er zijn nog enkele bijkomende details:
  • Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking als ze gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen.
  • Marktkramers krijgen een premie als ze hun goederen niet mogen verkopen op een markt.
  • Foorkramers die kermisattracties uitbaten, maken aanspraak op de premie. Foorkramers die eten verkopen (frietjes, oliebollen, …) krijgen die niet.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20