Op welke fiscale steunmaatregelen kunnen bedrijven in coronanood een beroep doen?

België mag dan (nog) niet in lockdown verkeren, toch zullen waarschijnlijk veel bedrijven de gevolgen van het nieuwe coronavirus voelen. De Federale Overheidsdienst Financiën riep daarom enkele steunmaatregelen rond fiscaliteit in het leven. Een woordje uitleg.

Welke steunmaatregelen? Er bestaan drie concrete mechanismen om schulden op vlak van bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting en vennootschapsbelasting aan te pakken.

Ten eerste is er een afbetalingsplan mogelijk. ‘Dat is mogelijk als u door tijdelijke betaalproblemen niet op tijd kan betalen, maar wel binnen de vier of tussen de vier en twaalf maanden na de uiterste betaaldatum’, klinkt het bij de overheidsinstelling.

Een andere oplossing is om een vrijstelling van de nalatigheidsinteresten aan te vragen. ‘Al is dat een gunstmaatregel voor mensen met financiële moeilijkheden’, geeft Financiën mee. Meestal komt deze maatregel in combinatie met een afbetalingsplan.

Een laatste mechanisme is de kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. Daarbij beslist de overheidsinstelling, zoals de naam het zegt, om bepaalde boetes te laten vallen.

Welke ondernemingen kunnen aanspraak maken? Het moet gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer, ongeacht de activiteitensector. ‘Maar ze moeten daadwerkelijk hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus’, zegt Peggy Criel, legal expert bij HR-dienstenverdeler Partena Professional.

Bedrijven die structurele betaalmoeilijkheden kennen, komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregelen. ‘De bedrijven in kwestie moeten financiële moeilijkheden hebben door het coronavirus en dit ook kunnen aantonen. Een daling van het omzetcijfer is bijvoorbeeld een manier om dit te bewijzen’, zegt Criel.

Hoe regelen? Om van deze maatregelen te genieten, moeten ondernemingen tegen 30 juni 2020 een aanvraag indienen via e-mail of per brief. Er zij specifieke formulieren beschikbaar op de website van de FOD Fianciën. De administratie zal binnen de dertig dagen beslissen over de aanvraag.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20