Zwitserland heeft bedenkingen bij G7-plan voor wereldwijde vennootschapsbelastingen

Zwitserland denkt al aan compensaties voor zijn grote bedrijven mocht het land meedoen aan de plannen van de G7 voor een minimumwinsttarief van 15 procent voor multinationals. Volgens de Financial Times is de regering in Bern al volop de kantons aan het raadplegen over mogelijke maatregelen. Het doel is het concurrentievermogen te behouden voor multinationals in kantons met lage belastingen.

Waarom is dit belangrijk?

De voorgestelde Zwitserse maatregelen geven eens te meer aan hoe moeilijk het kan blijken om de G7-afspraak over een wereldwijde ondergrens van 15 procent voor vennootschapsbelasting na te komen. Multinationals die in het Zwitserse kanton Zug zijn gevestigd, worden momenteel bijvoorbeeld lokaal belast tegen iets minder dan 12 procent.
De kritiek op het plan blijft intussen aanzwellen; het zou kleine landen benadelen en het concurrentievermogen ondergraven ...
  • In Zwitserland gevestigde multinationals zoals grondstoffenhandelaar Glencore zullen subsidies en andere stimulansen krijgen op grond van compensatieplannen voor de G7-taks.
  • Bern overlegt met de kantonnale regeringen – die hun eigen vennootschapsbelastingtarieven vastleggen – om te onderzoeken hoe maatregelen zoals onderzoekssubsidies, socialezekerheidsaftrek en belastingkredieten eventuele wijzigingen in de algemene belastingtarieven kunnen compenseren. 

Belastingparadijs?

  • Ondanks een bevolking van slechts 8,5 miljoen inwoners, is Zwitserland de thuisbasis van enkele van ’s werelds grootste multinationals, zoals Nestlé, Novartis, Roche en ABB. Momenteel heffen 18 van de 26 kantons van Zwitserland minder dan het door de G7 voorgestelde minimum van 15 procent.
  • Het land is het belangrijkste rechtsgebied in de ontwikkelde wereld voor lage vennootschapsbelastingen. Het heeft een economie die groter is dan die van alle andere Europese landen met lage belastingen – zoals Ierland, Hongarije, Bulgarije en Cyprus – samen.
  • Economiesuisse, de organisatie die het Zwitserse bedrijfsleven vertegenwoordigt, schat dat maar liefst 250 in Zwitserland gevestigde bedrijven getroffen kunnen worden door de voorgestelde nieuwe regels van de G7. 
  • Zwitserland is geen lid van de EU. Het land is een federale republiek bestaande uit 26 kantons. Als directe democratie (dat wil zeggen: een beleidsstijl met referenda) wordt het vaak het meest democratische land ter wereld genoemd.

Tegenstribbelen

Veel Zwitserse ambtenaren stribbelen tegen als wordt gesuggereerd dat hun land een belastingparadijs is, waar bedrijven alleen hun hoofdkantoren parkeren voor belastingarbitrage. Zij wijzen erop dat veel in Zwitserland gevestigde multinationals van Zwitserse origine zijn en een aanzienlijk lokaal personeelsbestand hebben, schrijft FT.

Toch zal het initiatief van de G7, als het wereldwijd wordt aangenomen, de laatste ingrijpende regelwijziging zijn die de internationale gemeenschap aan Zwitserland oplegt. Sinds de financiële crisis van 2008 staat het land onder toenemende druk om zijn strenge wetgeving inzake het bankgeheim terug te draaien en zijn liberale belastingregime aan te scherpen.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20