VS lijken de grote winnaars te worden van de GAFA-belasting

De ministers van de 7 meest geïndustrialiseerde landen ter wereld (VS, VK, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan), oftewel de G7, hebben zaterdag een akkoord bereikt over een internationaal belastingplan. Na implementatie zullen onder andere grote Amerikaanse techbedrijven als Apple, Facebook, Google en Amazon een wereldwijd minimumtarief van 15 procent op hun bedrijfswinsten moeten betalen. Dat moet een einde maken aan de globale belastingontwijking die vandaag de norm eerder dan de uitzondering is.

Het akkoord zou volgende maand ook door de G20-landen moeten worden goedgekeurd, waarna besprekingen met ongeveer 135 landen kunnen plaatsvinden om tot een globaal akkoord te komen onder de hoede van de Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO). Als die plannen doorgang vinden is sprake van de grootste verandering in de internationale vennootschapsbelasting in ruim 100 jaar.

De nieuwe regels zouden multinationals verplichten belastingen te betalen in landen waar ze hun omzet halen. Vandaag betalen deze bedrijven enkel belastingen in landen waar ze gevestigd zijn, wat belastingontwijking makkelijker maakt. Een goed voorbeeld daarvan is de concentratie van hoofdzetels van multinationals in Ierland, waar een vennootschapsbelasting van 12,5 procent geldt.

De EU Tax Observatory publiceerde vorige week een studie waaruit moet blijken dat de belasting jaarlijks 41 miljard euro zal opbrengen voor de VS en 48 miljard voor de EU. Daar bestaat ondertussen twijfel over, want 80 procent van de nieuwe zogenaamde GAFA-taks zou naar het land van de hoofdzetel gaan, waardoor de VS en niet de EU de grote winnaar zouden worden. Tegenover de invoering van een minimumtarief van 15 procent staat verder dat landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië afzien van een aparte digitaks op de grote techbedrijven. Ook die zijn voornamelijk in de VS gevestigd. De som waarover sprake is in voormelde studie slaat enkel op de impact van de nieuwe maatregel op de lagebelastingtarieflanden in de EU.

Meer