Nieuwe Airbus-satelliet moet accuratere informatie over klimaatverandering leveren

Het European Space Agency (ESA) heeft het Europese defensiebedrijf Airbus de opdracht gegeven voor de bouw van een satelliet die de wetenschap moet toelaten meer nauwkeurige data over de klimaatverandering te verzamelen. Het contract heeft een waarde van 16 miljoen euro.

De nieuwe satelliet is het cruciale instrument van de Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial and Helio Studies (Truths), waarmee Europa de zekerheid van de klimaatmodellen wil verbeteren.

Aardobservaties

Airbus moet nieuwe instrumenten ontwikkelen die correcte metingen mogelijk maken van het zonlicht dat door het aardoppervlak wordt weerkaatst. De Truths-satelliet moet aan de hand van die gegevens sneller informatie verstrekken over de klimaatverandering dan momenteel mogelijk is.

Truths moet tevens voor een optimale verwerking zorgen van data die door andere satellieten voor aardobservatie zijn verzameld. Daarbij zal van een uiterst verfijnde kalibratie gebruik worden gemaakt. Onder meer de gegevens van de Europese Copernicus-missies zullen door Truths worden bewerkt.

‘Er is de voorbije decennia vanuit verschillende landen een grote vloot satellieten voor aardobservaties gelanceerd,’ benadrukt Airbus. ‘Die kunstmanen verzamelen gegevens over weersomstandigheden, de bodem, de atmosfeer, de emissies van broeikasgassen en de waterhuishouding.’

‘Dat onderzoek genereert een oogst van honderden terabytes gegevens per dag. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de verkregen gegevens aan elkaar te linken. Soms spreken de bevindingen elkaar ronduit tegen.’

‘Het standaardiseren van de gegevens is momenteel een traag proces omdat de data terug naar de aarde moeten worden gestuurd vooraleer ze kunnen worden verwerkt. Truths kan voor die problemen een oplossing aanreiken. Daardoor worden de verwerkingstijden van de metingen sterk ingekort.’

Supervooruitzichten

‘Dankzij Truths zullen beleidsverantwoordelijken, de overheden en de bedrijfswereld over de beste kennis en datakwaliteit kunnen beschikken om de impact van de klimaatverandering te volgen en te begrijpen,’ merkt Richard Franklin, een topman van Airbus Defence & Space, op.

‘Truths zal daarnaast ook supervooruitzichten – accurate voorspellingen op lange termijn over het veranderende leefmilieu – mogelijk maken.’

De eerste aanzet voor Truths werd gegeven door het National Physical Laboratory (NPL) in het Verenigd Koninkrijk. Bij de ontwikkeling van het project zijn verder ook Tsjechië, Griekenland, Roemenië en Zwitserland actief betrokken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20