Satellietindustrie weldra in de buurt van duizend lanceringen per jaar

De lancering van satellieten zal dit nieuwe decennium fors groeien. Experts gaan uit van een bijna-verviervoudiging van het aantal jaarlijkse lanceringen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Euroconsult.

‘Het voorbije decennium werden jaarlijks gemiddeld 230 satellieten gelanceerd,’ aldus Euroconsult. ‘Tijdens het nieuwe decennium zal dat niveau echter worden opgetrokken tot een gemiddelde van 990 satellieten per jaar. De inkomsten van de sector zullen daarbij van 228 miljard dollar naar 292 miljard dollar oplopen.’

Radicale transformatie

‘De wereldwijde satellietmarkt zal de volgende jaren een radicale transformatie doormaken,’ benadrukt Maxime Puteaux, directeur research van Euroconsult. ‘Dat geldt zowel voor de kwantiteit, waarde als massa van de satellieten die zullen worden gebouwd en gelanceerd.’

‘Nieuwkomers zoals Oneweb, Starlink van Spacex of Project Kuiper van Amazon zullen zich op korte termijn als de beheerders van de grootste satelliet-vloten in een baan om de aarde opwerpen. Zij zullen een grote uitdager worden voor de traditionele satellietindustrie.’

De onderzoekers zeggen te verwachten dat 77 procent van de nieuwe lanceringen betrekking zullen hebben op satellieten die in een lage of middelhoge baan rond de aarde moeten worden geplaatst.

‘Deze beweging wordt vooral aangestuurd door breedbandprojecten zoals Starlink, Oneweb of Project Kuiper of soortgelijke initiatieven van bedrijven zoals Société Européenne des Satellites (Luxemburg) of Telesat (België),’ zeggen de onderzoekers.

Burgerlijke overheden

Euroconsult wijst er nog op dat burgerlijke overheden de belangrijkste opdachtgevers voor de nieuwe satellietlanceringen zullen zijn. Die sector zou ongeveer 40 procent van de omzet van de satellietindustrie genereren. Daarna volgen militaire en commerciële orders.

‘De sector ondervindt een belangrijke impuls door de toenemende belangstelling voor ruimtewetenschappen en aardobservaties,’ aldus Puteaus. ‘Bovendien staat de wereldwijde defensie-industrie voor een nieuwe cyclus, waarbij bestaande apparatuur door een nieuwe generatie technologieën moet worden vervangen.’

Daarnaast ambiëren ook steeds meer naties om in de ruimtevaart actief te worden. Eén van de recentste voorbeelden daarvan is Ethiopië, dat in december vorig jaar – met hulp van China – zijn eerste satelliet lanceerde.

Meer