Kredietkaart zonder vast inkomen

 

Een betaling doen of geld opnemen met een kredietkaart kan erg veel voordelen met zich meebrengen. Niet alleen heb je dan altijd wat extra financiële speelruimte, maar hoef je je evenmin zorgen te maken over te veel cash geld op zak als je bijvoorbeeld op reis gaat. Aan de aanvraag van een kredietkaart zijn overigens meestal wel een aantal strenge voorwaarden en eisen verbonden waar de aanvrager aan dient te voldoen voordat dit uiterst handige betaalmiddel zal worden verstrekt. Het is dan ook niet zo dat iedereen zonder meer een kredietkaart kan krijgen bij een kredietkaartverstrekker. Iedere aanvraag zal van tevoren altijd nauwkeurig worden gecontroleerd en zo nu en dan zelfs resoluut af worden gewezen. Op het moment dat je wel een kredietkaart krijgt, dan heb je aan al deze voorwaarden voldaan. We hebben hieronder voor je op een rijtje gezet wanneer een kredietkaart wel, of juist niet, zal worden uitgereikt. Zodra je dit weet kan dat latere teleurstellingen en misverstanden wellicht voorkomen.

Wat is een kredietkaart?

Een kredietkaart is eigenlijk een eenvoudige dunne geplastificeerde kaart ter grootte van een bankpas. De magneetstrip op deze kaart bevat allerlei gegevens waar de gebruiker ervan mee geïdentificeerd kan worden, zoals diens handtekening en foto, maar eveneens de autorisatie van de kaarthouder tijdens het gebruik van de kaart en de daarbij behorende diensten. Vandaag de dag zal de informatie van een kredietkaart worden afgelezen door middel van een zogenaamde Automated teller machine, oftewel een ATM, een betaalautomaat in een bedrijf of een computer van de bank of een internet computer.

Voor de aanvraag van een kredietkaart kun je momenteel niet alleen meer bij de meeste banken, maar ook bij een heleboel andere financiële instellingen en zelfs winkels, terecht. Met een kredietkaart kunnen allerlei aankopen snel en veilig worden afgerekend en pas achteraf terug worden betaald. De kaarthouder, op zijn beurt, dient echter wel de bank de volledige openstaande schuld terug te betalen, of in maandelijkse termijnen de openstaande schuld af te lossen samen met een bepaald percentage aan rente.

Controleren van de terugbetalingscapaciteit en kredietgeschiedenis

Bij iedere aanvraag van een reguliere kredietkaart zal de terugbetalingscapaciteit en de kredietgeschiedenis van de aanvrager worden gecontroleerd. De verstrekker van de betreffende kredietkaart kan voor een dergelijke controle terecht in de databases van het CKP. In deze databases staan namelijk alle afgesloten leningen en kredieten, en dus ook de verstrekte kredietkaarten, vanaf 1000 euro en/of een looptijd van minstens drie maanden geregistreerd. Daarnaast houdt het CKP elke achterstand in de betaling en alle gevallen van g wanbetaling nauwkeurig bij. De registratie blijft, afhankelijk van de aard, voor een wettelijk bepaalde periode in de registers van het CKP genoteerd staan.

Alle informatie in de databases van het CKP wordt aangeleverd door de belastingdienst en diverse kredietverstrekkers. Deze groepen zijn eveneens de enige partijen die toegang hebben tot de opgeslagen informatie. Wettelijk gezien zijn kredietverstrekkers verplicht een check bij het CKP uit te voeren voordat er een kredietkaart, of een ander krediet, wordt toegekend. Op die manier wordt namelijk tegengegaan dat een aanvrager van een kredietkaart onverantwoord geld kan lenen, en later in de financiële problemen terecht kan komen. Met een dergelijke controle is dus niet alleen de aanvrager, maar zeker ook de verstrekker van een kredietkaart geholpen omdat het risico dat de kredietkaartverstrekker loopt zo eveneens tot een minimum wordt beperkt.

Bewijs van een vast inkomen

Een andere manier om na te gaan of de terugcapaciteit van een kredietkaartaanvrager toereikend is om de eventuele openstaande schuld af te kunnen lossen, is het inzien van recente loonstroken. Deze fiches vormen immers het bewijs dat de aanvrager van de kredietkaart iedere maand een bepaald inkomen kan verwachten en dus maandelijks een zeker bedrag kan besteden aan de aflossing van de kredietkaartschuld. Om die reden is het vaak erg lastig voor iemand zonder een vaste baan, en dus een vast inkomen, om een reguliere kredietkaartaanvraag in te dienen.

Geen vast inkomen, wel een prepaid kredietkaart

Een prepaid kredietkaart is eigenlijk geen echte kredietkaart, maar eerder een geldsom die door de kaarthouder zelf apart is gezet op een betaalkaart. Er zal in dit geval dan ook geen sprake zijn van een opgebouwde schuld door het verrichten van aankopen of betalingen met de kredietkaart, maar eerder het afschrijven van een bedrag van een al bestaan tegoed. Om die reden kan bijna iedereen succesvol een prepaid kredietkaart aanvragen, zelfs als er geen sprake is van een vast inkomen, of als er geen loonstroken overlegd kunnen worden. Een prepaid kredietkaart kan zelfs, in bepaalde gevallen, gebruikt worden door een minderjarige, bijvoorbeeld als deze zonder ouders gaat reizen, of het ouderlijke huis heeft verlaten om te gaan studeren. Een ouder stort dan een bepaald bedrag op de prepaid kredietkaart om het kind financieel te ondersteunen, of het vertrouwd te maken met het gebruik van dit betaalmiddel.

Maar ook iemand die rond moet komen van bijvoorbeeld een uitkering kan een prepaid kaart gebruiken, in plaats van een reguliere kredietkaart. De meeste kredietkaartverstrekkers aanvaarden immers geen klanten die enkel van een uitkering rond dienen te komen vanwege het toegenomen risico op betalingsproblemen. Een kredietkaartverstrekker wil doorgaans het eigen financieel risico zo klein mogelijk houden en eventuele problemen op voorhand zoveel mogelijk beperken.

Wel een vast inkomen, maar geen kredietkaart

Toch kan het ook gebeuren dat iemand met een vast inkomen geen kredietkaart uit krijgt gereikt krijgt. De reden is dan meestal:

  • niet genoeg inkomen dat elke maand wordt binnengebracht,
  • een negatieve kredietgeschiedenis.

De negatieve kredietgeschiedenis kan onder andere te maken met schulden die in het verleden zijn ontstaan en nog niet helemaal af zijn betaald. Verder kunnen betalingsproblemen, in het heden of verleden, de reden zijn dat een verstrekker van kredietkaarten een aanvraag niet inwilligt. Pas enige tijd nadat een betreffende schuld volledig weg is gewerkt zal het CKP de notering uit de databases wissen en kan er opnieuw een aanvraag voor een kredietkaart in worden gediend. In geen geval is een aanvraag voor een kredietkaart ook een garantie dat deze ook werkelijk zal worden uitgereikt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20