Hoe werkt een kredietkaart?

Meer en meer mensen maken gebruik van een kredietkaart. Zo’n kaart biedt dan uiteenlopende voordelen, gaande van uitstel van betaling tot toegang tot tal van verzekeringen. Daarenboven is het in het buitenland doorgaans veel eenvoudiger om uw kredietkaart te gebruiken dan een gewone bankkaart.

Hoewel een kredietkaart heel wat voordelen biedt, mag u niet vergeten dat er ook enkele nadelen aan zo’n kaart hangen. Zo moet u bij sommige kaarten, zogeheten kredietkaarten met een kredietopening, een rente betalen als u de terugbetaling van het opgenomen krediet spreidt over enkele maanden. Daarenboven laten sommige mensen die een kredietkaart gebruiken zich heel snel verleiden tot impulsieve aankopen. 

Om u een beetje op weg te helpen, hebben we hieronder zowel de financiële- als de technische werking van kredietkaarten onder de loep genomen en geven we u nog een aantal handige tips over u uw kredietkaart op een verstandige wijze gebruikt. 

Wat is een kredietkaart?

Een kredietkaart is een betaalkaart waarmee u uitgesteld kunt betalen. U kunt de kaart zowel in de winkel als online gebruiken. De belangrijkste gegevens op uw kredietkaart zijn:

 • Uw naam 
 • Uw kredietkaartnummer 
 • Een beveiligingscode op de achterkant (CCV)
 • De vervaldatum van uw kaart 
 • Het type kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express)

Het grote voordeel is dat de drie kaarten (Visa, Mastercard en American Express) zo goed als wereldwijd aanvaard worden. In sommige landen zoals in de Verenigde Staten is het zelfs eenvoudiger om te betalen met een kredietkaart dan met een betaalkaart. 

Het merendeel van de kredietkaarten gaat overigens gepaard met een resem verzekeringen, gaande van aankoopverzekeringen tot reisverzekeringen. Al moet u voor dergelijke kaarten meestal een jaarlijkse bijdrage betalen. Die bijdrage kan oplopen van 5 tot 570 euro. Al zijn er voldoende banken die gratis kredietkaarten aanbieden. De extra’s gekoppeld aan die kaarten zijn wel beperkt.

3 verschillende soorten kredietkaarten

Er bestaan drie verschillende soorten kredietkaarten. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van het gebruik.

 • Kredietkaart met kredietopening: Zo’n kredietkaart gaat gepaard met een kredietlijn. U kunt eender wanneer gebruikmaken van die lijn. Al mag u het plafondbedrag nooit overschrijden. De kredietlijn schommelt doorgaans tussen 1.250 en 5.000 euro. De banken zijn verplicht uw profiel op te stellen alvorens ze bepalen welke kredietlijn ze u geven. Ze kijken onder meer naar uw financiële situatie en lopende financiële verplichtingen. De banken zijn overigens verplicht de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) te raadplegen alvorens ze u een kredietkaart geven. Bij een kredietkaart met een kredietopening kunt u de terugbetaling van het ‘geleende bedrag’ spreiden over enkele maanden. Hou er wel rekening mee dat u iedere maand een bepaald minimumbedrag moet terugstorten. De absolute minimumbedragen zijn wettelijk vastgelegd. Bij een kredietlijn tot 5.000 euro bedraagt de terugbetaling 1/18 van de gebruikte reserve. Bij een kredietlijn hoger dan 5.000 euro bedraagt die limiet 1/20 van de gebruikte reserve. De banken zijn wel vrij om hogere minimumbedragen te hanteren. 
 • Kredietkaart zonder kredietopening. Bij een kredietkaart zonder kredietopening is er geen sprake van een kredietlijn. Het geleende bedrag wordt de maand volgend op uw aankopen van uw zichtrekening gehaald.
 • Prepaidkaart. Zoals de naam doet vermoeden moet u een bepaald bedrag overschrijven naar uw kredietkaart als u die wilt gebruiken. Er is dus geen sprake van een kredietlijn aangeboden door de bank. Dergelijke kaarten zijn bijvoorbeeld interessant om uw kinderen te geven wanneer ze studeren aan de hogeschool of op reis gaan.

Tip: Hoe kan ik een kredietkaart aanvragen?

De kosten van een kredietkaart

Zoals we hierboven reeds hebben vermeld, gaat het merendeel van de kaarten gepaard met een jaarlijkse bijdrage. Al rekent de bank ook nog andere kosten aan. Zo moet u bij nagenoeg alle banken extra kosten betalen wanneer u aan een bankautomaat geld afhaalt met uw kredietkaart. Die kosten kunnen sterk variëren van bank tot bank.

Voorts betaalt u wisselkoerskosten als u uw kredietkaart in een land gebruikt waar ze een ander valuta hanteren. Ook dat tarief is afhankelijk van de bank die de kredietkaart aanbiedt. 

Wie een kredietkaart met een kredietopening gebruikt, moet rente betalen over het bedrag dat hij gebruikt. Het rentepercentage kunt u raadplegen in de algemene voorwaarden van uw bank.

Veiligheid van een kredietkaart

Hoewel steeds meer mensen naar hun kredietkaart grijpen om online te betalen, zijn er nog heel wat consumenten die zich vragen stellen bij de veiligheid. Er zijn immers een toenemend aantal fraudeurs actief op het internet. 

Deskundigen zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen bij de gebruiker kan groeien als er standaard online betaalmethoden en veiligheidsnormen worden doorgevoerd bij het verrichten van online betalingen. Gelukkig worden er al heel wat beveiligingsmechanismen gehanteerd door de banken. 

Allereerst bestaat elke kredietkaart uit een zogeheten CCV-code. Die 3-cijferige code vindt u op de achterkant van uw kredietkaart. Wanneer u uw kaart online wilt gebruiken, zal de webshop doorgaans vragen om die code in te geven. 

U kunt uw kredietkaart ook beveiligen met een pincode. Die moet u dan telkens ingeven wanneer u uw kaart in een fysieke winkel gebruikt. 

Voorts zijn er heel wat kredietkaarten die gepaard gaan met een verzekering kaartfraude. Die verzekering dekt in de meeste gevallen de franchise wanneer iemand frauduleus gebruikmaakt van uw kaart.

Tips om kredietkaartfraude te voorkomen

Hieronder hebben we een aantal tips voor u opgelijst waarmee u kredietkaartfraude tegen kunt gaan:

 • Zet direct na ontvangst uw handtekening op de kredietkaart zodat een verkoper deze kan controleren bij het doen van een betaling,
 • Vermijd dat andere personen uw pincode zien wanneer u deze invoert 
 • Transactiebewijzen dient u overigens altijd mee te nemen en niet onbeheerd achter te laten. Uw pincode is immers, samen met het accountnummer op de transactiebon, een belangrijk onderdeel als iemand kredietkaartfraude wil plegen.
 • Documenten waarop deze gegevens staan vermeld gooit u beter niet weg zonder deze eerst verscheurd te hebben.
 • Verstrek nooit uw kredietkaartgegevens per telefoon aan onbekende personen of partijen.U bank zal nooit op deze manier naar uw gegevens vragen. 
 • Wees altijd alert wanneer u direct na een transactie, door de zogenaamde verkoper, wordt teruggebeld omdat er zich een probleem zou hebben voorgedaan met uw kredietkaartnummer. Verstrek de gegevens in dergelijke gevallen echter nooit, maar neem zelf contact op met de betreffende verkoper.
 • Negeer alle aanbieding die worden gedaan wanneer u op voorhand met uw kredietkaart moet betalen, of als de identiteit van de andere partij niet duidelijk bekend is gemaakt.
 • In alle gevallen mag u uw kredietkaart niet uit het oog verliezen bij het doen van een betaling. U weet dan immers zeker dat uw  kaartgegevens niet worden gekopieerd of uw kaart wordt verwisseld met een nepexemplaar.
 • Zorg er tevens voor dat u persoonlijk de bewijzen in handen krijgt van ongeldige- of geannuleerd transacties.
 • Controleer nauwkeurig de maandelijkse afschriften op de juistheid van de transacties. Wanneer deze niet door uzelf  zijn gedaan dient u dan ook direct aan de alarmbel te trekken bij de verstrekker van de kredietkaart. Dit geldt uiteraard ook wanneer er zich fouten hebben voorgedaan of er niet geverifieerde transacties plaats hebben gevonden met uw kredietkaart.
 • Indien u fraude ontdekt, bel onmiddellijk Card Stop op het nummer 070 344 344. Breng ook zo snel mogelijk uw bank en/of Wordline/American Express op de hoogte

Een geschikte kredietkaart kiezen

Het kiezen van de meest geschikte kredietkaart wordt doorgaans voorafgegaan door een selectieprocedure. U wilt immers niet te veel betalen voor het gebruik van een kredietkaart. Tegelijk wilt u wel genieten van de beste voorwaarden. Voordat u een kredietkaart aanvraagt, is het verstandig om naar de voorwaarden te kijken. Hierbij mag u zeker de periodieke kosten voor het gebruik van de kaart niet uit het oog verliezen.

Hou ook rekening met het rentepercentage. Dat is hetgeen u betaalt wanneer u een beroep doet op een kredietlijn bij een kredietkaart met een kredietopening. Alle kosten van een kredietkaart worden samengevat in het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Vergeet niet dat u extra kosten moet betalen wanneer u niet aan uw financiële verplichtingen voldoet, zoals het correct terugbetalen van het geleende bedrag. 

Bovendien heeft de bank altijd het recht om u geen kredietkaart te geven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bank ziet dat u geregistreerd staat op de zwarte lijst van wanbetalingen. Al kunt u in dergelijke gevallen wel aanspraak maken op een prepaidkaart. De bank loopt immers geen risico bij dergelijke kaarten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20