Klimaatverandering dreigt wereldwijde armoede nog sterker te doen oplopen

De klimaatverandering en extreme weersomstandigheden hebben momenteel al een negatieve impact op de wereldeconomie, maar indien de problemen niet onder controle worden gehouden, dreigen nog eens miljoenen mensen over de hele wereld in armoede te worden gestort. Dat blijkt uit een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Tegelijkertijd zouden ook de voedselprijzen dreigen te worden opgedreven, terwijl de handel en arbeidsmarkt eveneens een ontwrichting zouden riskeren.

Weinig tijd

De onderzoekers waarschuwen dat er nog slechts een klein tijdsbestek, dat zich bovendien snel blijkt te sluiten, overblijft om voor iedereen een ​​leefbare en duurzame toekomst veilig te stellen. Het rapport maakt duidelijk dat de klimaatverandering de wereld sneller heeft beïnvloed dan wetenschappers hadden verwacht.

Er wordt aan toegevoegd dat de landen er onvoldoende in slagen om de emissies van koolstofdioxide, die de wereldwijde stijging van de temperaturen veroorzaken, in te dammen.

“De economische schade door de opwarming van de aarde kan worden opgemerkt in vele sectoren die voor de klimaatverandering gevoelig zijn”, stippen de onderzoekers aan. “Dat geldt onder meer voor de landbouw, de bosbouw, de visserij, energie en het toerisme, maar ook voor de productiviteit van de arbeid in open lucht.”

“Vaak worden individuele middelen van bestaan op een negatieve manier beïnvloed door veranderingen in de landbouwproductiviteit, de menselijke gezondheid en de voedselzekerheid, maar ook door een vernietiging van woningen en infrastructuur en een verlies aan eigendom en inkomen. Dat alles heeft bovendien negatieve consequenties op het gebied van gelijkheid.”

Kwetsbare economieën

De onderzoekers voegen eraan toe dat armere en meer kwetsbare economieën op een onevenredige manier door die fenomenen zwaarder zullen worden geschaad. “De geschatte economische schade per hoofd van de bevolking ligt in de ontwikkelingslanden beduidend hoger dan in rijkere naties”, betogen ze.

Tegen het midden van deze eeuw dreigen volgens het rapport in landen met lage inkomens door de klimaatverandering nog eens 183 miljoen mensen met ondervoeding te worden geconfronteerd.

Analisten wijzen erop dat de oplopende brandstofprijzen en de inflatie een aantal politici inspireert om zich tegen de promotie van duurzame energiebronnen te verzetten. Daarbij wordt aangevoerd dat die overschakeling de kosten van het levensonderhoud bij de arme bevolkingsgroepen nog verder zal doen oplopen. Het rapport wijst echter op de risico’s die met een passieve houding tegenover de oplopende temperaturen gepaard gaan.

Daarbij wordt onder meer gewezen op een dreigende hittestress buitenshuis, die landbouwarbeid minder productief zou maken of landarbeiders zou aanzetten naar andere sectoren over te schakelen. “Dit zou belangrijke negatieve gevolgen hebben”, wordt er gewaarschuwd.

“Die evolutie zou immers tot een verminderde voedselproductie en hogere voedselprijzen leiden. Dit zou op zijn beurt aan de basis liggen van een grotere armoede, meer economische ongelijkheden en een toename van de onvrijwillige migratie naar de steden.”

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20