“Griekenland balanceert op de rand van de armoede”

Griekenland moet zich zorgen maken over de toenemende armoede bij zijn bevolking. Dat staat in een rapport van het Arbeidsinstituut van de Algemene Confederatie van Griekse Arbeiders (GSEE). De onderzoekers benadrukken dat al sinds vorig jaar, onder de druk van de gezondheidscrisis, een verdere verarming van de Griekse huishoudens moest worden opgetekend.

Die trend dreigt zich volgens de studie ook in de toekomst nog verder door te zetten. Daarbij wordt gewezen naar onder meer een dreigende golf van prijsstijgingen.

Meerderheid kan geen week op vakantie

Uit het onderzoek blijkt dat 50,4 procent van de Griekse huishoudens onmogelijk in staat zou zijn een financieel noodgeval op te vangen, terwijl 36,5 procent erkent moeite te hebben met het betalen van zijn vaste rekeningen. Vaak wordt gewag gemaakt van een algemene financiële zwakte.

Tevens voert 16,7 procent aan de verwarmingskosten niet meer te kunnen betalen, terwijl 12,4 procent er niet in lukt om de twee dagen een maaltijd met een voldoende voedingswaarde te kunnen consumenten.

Voor 53 procent van de Griekse gezinnen blijkt een week vakantie onbetaalbaar. Twee jaar geleden werd hier een score van 49,2 procent opgetekend. In de Europese Unie is een week vakantie voor 26,2 procent van de huishoudens onbetaalbaar.

De onderzoekers merken op dat 47 procent van de Griekse gezinnen een lening heeft moeten afsluiten om hun basisbehoeften te kunnen dekken. Omdat de kosten voor de basisbehoeften elke maand hoger liggen dan het niveau van het minimumloon, komen volgens het rapport steeds meer Griekse werknemers in de armoede terecht.

“Deze mensen zullen worden gedwongen om te lenen of hun deposito’s te gebruiken, waardoor ze nog armer worden”, waarschuwen de onderzoekers.

Ernstige materiële achterstand

In de leeftijdsgroep boven de achttien jaar werd 15,9 procent van de Griekse burgers vorig jaar met omstandigheden van ernstige materiële achterstand geconfronteerd. Bij werknemers valt dat cijfer terug tot 11,7 procent. Dat betekende echter een stijging met 0,6 procent over een periode van drie jaar tijd.

“In geen enkel ander land van de Europese Unie moet een grotere groep werknemers met armoede afrekenen dan in Griekenland”, stipt het rapport van het Griekse Arbeidsinstituut aan.

De onderzoekers merken verder nog op dat in Griekenland vorig jaar 45,2 procent van de mensen werkloos was, terwijl 25,3 procent van de economisch inactieven onder de vijfenzestig jaar het risico liep in armoede te vervallen.

“De reden voor dit probleem moet gezocht worden bij het inefficiënte netwerk van sociale bescherming”, luidt het. “Tevens moet worden opgemerkt dat slechts 37,7 procent van de Griekse huishoudens zegt te kunnen sparen. Bij arme gezinnen valt dat cijfer zelfs terug tot 9 procent.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20