Eén op tien Europese arbeidskrachten is met armoede bedreigd

De armoede onder de werkende bevolking is de voorbije tien jaar in de meeste Europese landen toegenomen. Op dit moment loopt ongeveer 12 procent van de werknemers in de Europese Unie risico om in armoede terecht te komen. Dat blijkt uit een rapport van de European Trade Union Confederation (Etuc).

‘De littekens die door de financiële crisis zijn veroorzaakt, bleken diep en zijn nog steeds zichtbaar,’ zegt het rapport van de Europese vakbondsfederatie. ‘Men moest concluderen dat de voorbije tien jaar in zestien lidstaten van de Europese Unie de armoedegraad bij de arbeidspopulatie is toegenomen.’

‘Dat heeft het aantal werkende armen in de Europese Unie met 12 procent doen toenemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ongeveer één op tien Europese werknemers inmiddels onder de armoedegrens van Eurostat – die overeenkomt met 60 procent van het nationale mediane inkomen – valt.’

Jongeren en migranten

‘Het is een schandaal dat, ondanks een groeiende economie, meer werkende mensen nu in armoede leven dan op het hoogtepunt van de financiële crisis,’ benadrukt Esther Lynch, plaatsvervangend algemeen secretaris van de Europese vakbondsfederatie. ‘Het is duidelijk dat er actie op Europees niveau moet worden ondernomen.’

In Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Italië en Luxemburg kende het armoedeniveau onder de werkende bevolking de sterkste toename. In die landen wordt gewag gemaakt van stijgingen tussen 58 procent en 27 procent. De zwaarst getroffen groepen waren jongeren, arbeidsmigranten en personen met tijdelijke contracten.

Gewaarschuwd wordt dat in de nasleep van de coronapandemie de situatie naar verwachting nog zal verslechteren. ‘De recessie die door het virus wordt veroorzaakt, zal de kwetsbare groepen arbeiders het hardst treffen,’ benadrukt ook Nicolas Schmit, Europees commissaris voor werkgelegenheid.

Garanties

Schmit presenteerde in oktober een voorstel om ervoor te zorgen dat de lidstaten aan hun arbeidskrachten een aanvaardbaar inkomen zouden kunnen garanderen. Daarbij werd gewag gemaakt van minima die overeen zouden komen met 60 procent van het mediaanloon of 50 procent van het gemiddelde loon. Maar deze suggesties zijn momenteel geen verplichting.

Lynch zegt dan ook dat er maatregelen moeten worden genomen om er zeker van te zijn dat de nationale minimumlonen nooit onder de armoedegrens zouden kunnen vallen. Daarbij wijst ze erop dat de Europese Commissie heeft erkend dat de toenemende armoede onder werkenden slecht is voor de samenleving en de economie. ‘Maar de huidige regelgeving zal daarop weinig impact hebben,’ aldus Lynch.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20