Wereldwijde extreme armoede dreigt opnieuw toe te nemen

De wereldwijde extreme armoede zal dit jaar voor de eerste keer in meer dan twee decennia opnieuw toenemen. Die ommekeer moet minstens gedeeltelijk aan de uitbraak van de coronapandemie worden toegeschreven. Dat zegt een rapport van de Wereldbank.

De onderzoekers zeggen dat de pandemie de impact van conflicten en klimaatverandering – die op zichzelf al de strijd tegen de armoede bemoeilijken – nog verder versterkt.

Welvaartskloof

Dit jaar zullen volgens het rapport 115 miljoen mensen in extreme armoede terugvallen. De Wereldbank waarschuwt dat de getroffen populatie volgend jaar nog kan oplopen tot 150 miljoen slachtoffers.

Extreme armoede staat gelijk met een inkomen van minder dan 1,90 dollar per dag. ‘Voor de eerste keer sinds 1998 dreigt dit probleem opnieuw toe te nemen,’ zegt de Wereldbank. ‘Toen werd de wereldeconomie door de Aziatische financiële crisis getroffen.’

‘Voor de uitbraak van de coronapandemie werd verwacht dat de extreme armoede dit jaar tot 7,9 procent van de totale wereldbevolking zou afnemen. Wellicht zal er nu echter rekening moeten gehouden worden met een armoedeniveau tussen 9,1 procent en 9,4 procent. De welvaartskloof neemt daarmee nog verder toe. Het vermogen van de superrijken van de wereld is immers tot een nieuw recordniveau opgelopen.’

De Wereldbank lanceerde zeven jaar geleden een programma dat de extreme armoede drastisch moest helpen verminderen. Tegen eind dit decennium zou daarbij nog maximaal 3 procent van de wereldbevolking een inkomen van maximaal 1,90 dollar per dag hebben.

‘Zonder snelle, significante en substantiële beleidsmaatregelen zal dit doel echter onbereikbaar zijn,’ aldus de instelling. ‘Het probleem zal zich vooral toespitsen in naties die nu al hoge armoedecijfers hebben.’

Subsidies en leningen

‘Ook voor de uitbraak van de coronapandemie moest echter al een vertraging in de strijd tegen de extreme armoede worden vastgesteld,’ merkt de Wereldbank nog. ‘Tussen 2015 en 2017 bleek de populatie extreem armen gemiddeld met minder dan 0,5 procentpunt per jaar af te nemen. Het anderhalve decennium voordien was er echter een afname met ongeveer 1 procentpunt per jaar.’

‘Om het probleem te kunnen keren, zullen vele nationale economieën zich moeten herpositioneren en hun inspanningen toespitsen op innovatieve bedrijven en sectoren,’ betoogde David Malpass, voorzitter van de Wereldbank, in een commentaar op het rapport.

Ontwikkelingslanden die aan een duurzaam en inclusief herstel werken, zullen volgens hem echter op steun van de Wereldbank kunnen rekenen. De instelling beschikt over een pakket van 160 miljard dollar aan subsidies en goedkope leningen om meer dan honderd armere landen te helpen de crisis het hoofd te bieden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20