Wereldbank: ‘Coronavirus heeft drie jaar armoedebestrijding ongedaan gemaakt’

De coronapandemie dreigt tientallen miljoenen mensen in extreme armoede te zullen storten. Dat heeft David Malpass, voorzitter van de Wereldbank, gezegd. De instelling verwacht dat de wereldwijde economische groei dit jaar met 5 procent zal krimpen. De meeste landen hebben immers onder de uitbraak van het coronavirus te lijden.

Die problemen hebben er volgens Malpass al toe geleid dat vele bedrijven failliet zijn gegaan. Daardoor hebben miljoenen mensen hun baan verloren. Armere landen voelen daarbij volgens hem de grootste impact. De grens die de Wereldbank voor extreme armoede hanteert ligt op 1,9 dollar per persoon per dag.

Vooruitgang

‘De coronacrisis heeft het levensonderhoud van miljoenen mensen vernietigd,’ zegt Malpass. ‘Gezondheidszorgstelsels staan wereldwijd onder druk.’ De Wereldbank raamt dat onder invloed van het coronavirus mogelijk 60 miljoen mensen in extreme armoede zullen worden geduwd. Alle vooruitgang die de voorbije drie jaar voor armoedebestrijding is gerealiseerd, is daarmee volgens Malpass weer ongedaan gemaakt.

‘De Wereldbank biedt subsidies en goedkope leningen om arme landen te helpen de crisis aan te pakken,’ zegt Malpass. ‘Er is hier sprake van een pakket van 160 miljard dollar. Honderd landen, die 70 procent van de totale wereldbevolking omvatten, hebben al van noodfinanciering gebruik kunnen maken.’

Malpass voegt er echter meteen een waarschuwing aan toe. ‘De Wereldbank doet aanzienlijke inspanningen om de problemen aan te pakken, maar die zullen niet genoeg zijn.’

Malpass benadrukte zich ook gefrustreerd te voelen door het feit dat de commerciële kredietvertrekkers zich vaak heel terughoudend opstellen om arme landen een schuldverlichting aan te bieden. Het gaat volgens hem niet snel genoeg. ‘Commerciële schuldeisers nemen over het algemeen nog steeds betalingen van de armste landen aan,’ stipt hij aan.

Alarmbel

De Wereldbank heeft samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gewerkt aan een regeling om armere naties bij te springen. Zij kunnen tot eind van dit jaar aan de landen van de G20 bij de terugbetaling van leningen een schuldverlichting vragen.

Jamie Dimon, topman van de bank JPMorgan, heeft inmiddels gezegd dat de coronapandemie een alarmbel zou moeten zijn om een eerlijker samenleving op te bouwen.

‘Ik hoop vurig dat we deze crisis gebruiken als een katalysator voor de wederopbouw van een economie die voor veel meer mensen, vooral uit achtergebleven groepen, nieuwe kansen kan bieden,’ zei Dimon ter gelegenheid van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de bank.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20