Hoe de pandemie de globale armoede voor het eerst in 22 jaar kan doen stijgen

De Covid-19-pandemie heeft een geldstroom geblokkeerd die vaak over het hoofd gezien wordt, maar essentieel is voor de wereldeconomie: het geld dat migrantenarbeiders in rijke landen naar huis sturen.

Het is een levenslijn voor honderden miljoenen gezinnen, en nu de pandemie die loonbriefjes in rook doet opgaan, dreigt een stijging van de armoede in het globale zuiden.

Migrantenarbeiders zijn niet meer in staat om veel geld naar hun familie in de heimat te sturen. Het is zo goed als zeker dat de armoede, vooral in regio’s die zwaar afhankelijk zijn van die transfers, zal stijgen. Zuid-Azië, Sub-Sahara-Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika zien die geldstroom met meer dan een vijfde verminderen dit jaar. Volgens de Wereldbank is dat ‘de grootste krimp in de recente geschiedenis’. 

Nog volgens de Wereldbank stuurden migrantenarbeiders in 2019 maar liefst 472 miljard euro naar hun land van oorsprong. Dat is drie keer zoveel als welvarende landen gezamenlijk uitgeven aan ontwikkelingshulp wereldwijd.

Eerste stijging sinds 1998

Volgens een schatting van de Verenigde Naties (VN) heeft de pandemie het inkomen van 164 miljoen migrantenarbeiders aangetast, die samen minstens 800 miljoen geliefden onderhouden. 

Onder meer daardoor wordt verwacht dat het aantal mensen in extreme armoede voor het eerst in 22 jaar zal stijgen. De cijfers die de VN in een recent rapport naar voren brengen, schetsen een bijzonder grimmig beeld: naar verwachting zullen 71 miljoen mensen in 2020 in extreme armoede worden geduwd, wat de eerste stijging van de wereldwijde armoede sinds 1998 zou betekenen. Tegen 2030 zouden meer dan 100 miljoen mensen in de armoede terechtkomen. De ergst getroffen gebieden zijn Sub-Sahara-Afrika en Zuid-Azië.

Onderzoek toont aan dat geldtransfers van migrantenarbeiders de armoede in lage inkomenslanden verlichten. Het heeft een positief effect op volksgezondheid, het leidt tot hogere uitgaven in het onderwijs en vermindert kinderarbeid. Als die geldstroom opdroogt, verdampt ook het vermogen van de gezinnen om aan die drie zaken geld te besteden. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20