In België is één tiende van de bevolking nog nooit online geweest

In België heeft één op tien burgers nog nooit van het internet gebruik gemaakt. Dat zegt een studie van de Koning Boudewijnstichting, gebaseerd op een onderzoek bij Belgische consumenten tussen zestien en vierenzeventig jaar.

Bovendien moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de digitale competenties bij 39 procent van de respondenten onbestaande of verwaarloosbaar waren.

Dat gebrek aan vaardigheden bleek vooral op te vallen bij mensen met een beperkte opleiding en een bescheiden inkomen. Ook bij oudere consumenten bleek vaak slechts een gebrekkige digitale kennis.

Regionale verschillen

Uit het onderzoek, naar aanleiding van de Week van de Geletterdheid die in de eerste helft van volgende maand wordt georganiseerd, bleek eveneens dat een aanzienlijk deel van de alleenstaande Belgen thuis geen toegang heeft tot internet.

De onderzoekers vonden daarbij wel een opmerkelijk verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen bleek 25 procent van de alleenstaanden thuis geen toegang tot het internet te hebben, maar in Wallonië loopt dat cijfer op tot 45 procent.

De resultaten van de studie tonen volgens de Koning Boudewijnstichting aan dat de overheid inspanningen moet doen om het gebruik van digitale technologieën te stimuleren.

‘Digitale kennis wordt in de toekomst even belangrijk als lezen en schrijven,’ aldus de onderzoekers. ‘Digitale inclusie is dan ook een motor voor sociale integratie. Wie digitaal uitgesloten is, dreigt in de moderne maatschappij vaak ook sociaal uitgesloten te worden.’

Crisis

De onderzoekers wijzen daarbij ook naar de coronapandemie. Die crisis heeft er immers voor gezorgd dat nog meer nadruk op de digitale technologieën werd gelegd. Vele werknemers werden door de lockdown verplicht tot thuiswerk, waarvoor digitale vaardigheden en toegang onontbeerlijk zijn.

Dat was ook het geval voor jongeren, die met digitaal onderwijs werden geconfronteerd. De dienstverlening van steden en gemeenten verschuift volgens de onderzoekers eveneens steeds meer in de richting van digitale platformen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20