Meer dan vier op tien Europeanen ontbeert elementaire digitale vaardigheden

In de Europese Unie had vorig jaar 86 procent van de huishoudens toegang tot vaste breedbandverbindingen met een capaciteit van minstens 30 megabit per seconde. Dat was een verdere verbetering tegenover twee jaar voordien, toen een niveau van 79 procent werd geregistreerd. Dat blijkt uit de Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie.

Tegelijkertijd wijzen de onderzoekers erop dat veel landen nog altijd achterlopen op het gebied van 5G-ontwikkeling. Ook zeggen ze dat er nog altijd meer inspanningen moeten worden gedaan om de digitale vaardigheden te verbeteren.

Finland

Met een score van 70 procent is Finland de meest digitaal ontwikkelde economie van de Europese Unie. Op de tweede plaats staat Zweden, gevolgd door Denemarken, Nederland, Malta, Ierland en Estland. Al die landen halen een score van meer dan 60 procent.

België staat met een totaal van ongeveer 58 procent op een achtste plaats. De Europese Unie laat een gemiddelde van 52 procent optekenen. Onderaan de rangschikking staat Bulgarije met een resultaat van amper 36 procent. Ook Griekenland en Roemenië blijven onder de grens van 40 procent.

‘Vooral de rurale dekking blijft een probleem,’ zeggen de onderzoekers nog. ‘In die gebieden heeft gemiddeld nog altijd één op tien gezinnen geen vaste breedbandverbinding. Minder dan 60 procent heeft toegang tot services met een capaciteit van minstens 30 megabits per seconde.

Vooral in de oostelijke regio’s van de Europese Unie blijft de landelijke dekking een probleem. Dat geldt onder meer in Polen, Litouwen, Roemenië en Slowakije. Die landen melden ook een tragere uitbouw van het vaste breedband. Dat is ook het geval in landen als Italië en Bulgarije. In een aantal lidstaten – zoals Finland en Italië – vormen draadloze verbindingen echter een alternatief voor een lage rurale dekking.’

Arbeidsmarkt

‘De lidstaten die op het gebied van digitalisering onder het gemiddelde van de Europese Unie blijven, hebben de voorbije vijf jaar weinig vooruitgang getoond,’ benadrukt de Europese Commissie.

Opgemerkt wordt dat nog altijd 42 procent van de bevolking van de Europese Unie een tekort aan elementaire digitale vaardigheden vertoont, ook al is die kennis voor de meeste beroepen inmiddels nagenoeg onontbeerlijk.

‘Een meerderheid van de bedrijven die op zoek zijn naar informatica-specialisten, zeggen dan ook moeilijkheden te ondervinden om geschikte kandidaten aan te trekken,’ betogen de onderzoekers.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20