Zelfrijdende auto zal van arbeidsmarkt nieuwe vaardigheden eisen

De introductie van zelfrijdende wagens zal de transportsector wellicht drastisch veranderen en deze evoluties zullen mogelijk ook een grote impact hebben op de werknemers, maar voor een groot verlies aan banen moet niet worden gevreesd. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers van het American Center for Mobility, de Michigan State University en het Texas A&M Transportation Institute.

De onderzoekers – die een analyse maakten van de impact van de intrede van zelfrijdende wagens in de loop van volgend decennium – wijzen erop dat uiteindelijk bij de truckchauffeurs, die als de grootste slachtoffers van de zelfrijdende technologie werden bestempeld, weinig arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

Beperkte gevolgen

“Algemeen werd verwacht dat de introductie van zelfrijdende wagens vooral op truckchauffeurs een zware impact zou hebben,” erkent Soraya Kim, chief innovation officer bij het American Center for Mobility. “In de Verenigde Staten zijn ongeveer 3,5 miljoen chauffeurs actief. Wanneer men echter alle factoren in rekening neemt, zullen slechts een beperkt aantal arbeidsplaatsen van autobestuurders wegvallen.”

“Bovendien moet dat banenverlies niet voor het einde van het volgende decennium worden verwacht. Daarentegen staat vast dat het beroep van truckchauffeur de volgende periode een sterke evolutie zal kennen en in de toekomst nieuwe vaardigheden zal vereisen.”

“De studie suggereert dat zelfrijdende technologie het huidige takenpakket van een chauffeur eerder zal ondersteunen dan vervangen,” zegt Kim nog. “Er zullen ongetwijfeld meer banen worden gecreëerd in sectoren zoals de logistieke coördinatie en databeheer, maar de inzet van chauffeurs zal noodzakelijk blijken.”

“Er zullen altijd personen nodig zijn om cargo te verplaatsen. Onder meer bij het transport van gevaarlijke of dure goederen zal een controle door de mens aangewezen blijken. Bovendien mag men niet vergeten dat op dit ogenblik alleen al in de Verenigde Staten vijfduizend chauffeurs worden gezocht.”

Personenvervoer

“Nieuwe mobiliteits-technologieën zullen de taak van de truckchauffeur eerder verlichten dan vervangen,” zegt ook onderzoeksleider Shelia Cotten, professor media en informatie aan de Michigan State University.

“Men gaat er onterecht vanuit dat zelfrijdende wagens tot een grote werkloosheid bij de chauffeurs zal leiden. Wel moet worden verwacht dat innoverende technologieën in de loop van volgend decennium zullen leiden tot bredere maatschappelijke veranderingen, die zullen uitmonden in verschuivingen in de werkomgeving en het takenpakket. Bovendien heeft deze geavanceerde technologie de mogelijkheid om duizenden nieuwe banen te creëren.”

Professor Cotten ziet onder meer nieuwe functies in engineering, databeheer, cyberbeveiliging en de monitoring van voertuigen. “Op dit ogenblik al heeft automatische mobiliteit al tot nieuwe functies en tewerkstelling geleid,” aldus de onderzoekster.

“Wel mag tegen het einde van volgend decennium een impact van zelfrijdende technologie op het vervoer van personen worden verwacht,” meent Shelia Cotten. “Dat geldt vooral voor de taxichauffeur. Veel minder evident zal het worden om chauffeurs van limousines en bussen – waar vaak een persoonlijke interactie of assistentie is vereist – door technologie te vervangen. Wel zullen deze chauffeurs trainingen moeten volgen om met ondersteunende technologie te kunnen werken.”

Cotten zegt te verwachten dat automatische mobiliteit in verschillende industrieën tot drastische verschuivingen zal leiden. “Autofabrikanten en technologiebedrijven ervaren nu al grote problemen om personeel met een aantal specifieke vaardigheden te vinden,” beklemtoont de onderzoekster. “Naarmate steeds meer zelfrijdende wagens op de markt komen, zullen onder meer ook in het onderhoud en een aantal andere omkaderende functies nieuwe vaardigheden worden vereist.”

Meer