Politici hebben geen idee hoe veel pijn zelfrijdende voertuigen de arbeidsmarkt zullen doen

De politiek heeft blijkbaar geen enkel idee dat het zelfrijdend transport een gigantische impact zal hebben op de arbeidsmarkt. Dat zegt Evan Halper, redacteur bij de Amerikaanse krant Los Angeles Times.

Halper beklemtoont dat de automatische vrachtwagens een grote golf ontslagen kan veroorzaken. De Amerikaanse overheid blijkt zich volgens hem daarover echter weinig zorgen te maken. De Amerikaanse president Donald Trump betoogde al dat de impact van het automatisch vervoer op de arbeidsmarkt pas tijdens één van de volgend legislaturen op de agenda zal komen. Daarin zou hij zich volgens Evan Halper echter wel eens schromelijk kunnen vergissen. “In de Verenigde Staten zijn ongeveer 1,7 miljoen truckchauffeurs actief,” benadrukt Evan Halper. “Bij de vakbond Teamsters zijn ongeveer 600.000 vrachtwagenchauffeurs aangesloten. Deze groep heeft geen onaanzienlijke rol gehad in de verkiezing die Donald Trump bij de jongste presidentsverkiezingen heeft gehaald.” “Technologen en economen waarschuwen al geruime tijd dat automatische trucks potentieel zware politieke gevolgen kunnen hebben. Volgens sommige analisten zal de impact vergelijkbaar zijn met de schokken die door de globalisering werden veroorzaakt.”

Futuristisch

“Het probleem wordt in politieke kringen echter blijkbaar niet ernstig genomen,” getuigt Martin Ford, auteur van het boek ‘Rise of the Robots: Technology and the Threat’. Volgens Ford wordt het probleem als een futuristisch concept geklasseerd. Hij betoogt dat in geen geval een politieke bedreiging wordt ervaren. Steven Mnuchin, Amerikaans minister van financiën, stelde eerder al pas over vijftig tot honderd jaar een impact te verwachten. Hij verklaarde dan ook dat het probleem nog niet op zijn radar stond. “Wanneer de zelfrijdende trucks op de baan verschijnen en arbeidsplaatsen beginnen te sneuvelen, zal die mening snel moeten worden herzien,” zegt Martin Ford echter. “De Amerikaanse regering gaat heel soepel met de automatisering van het vrachtverkeer om,” zegt Halper nog. “Ook bij de vereiste garanties op het gebied van veiligheid moet een opvallende tolerantie worden geregistreerd.” Voor die gevaren waarschuwt ook Jackie Gillan, hoofd van Advocates for Highway and Auto Safety. Gillan merkt op dat de zelfrijdende technologie aan het transport inderdaad belangrijke baten kan bieden, maar moeten ook de potentiële risico’s grondig worden geanalyseerd. Wanneer het beleid flatert, dreigen op de weg volgens haar immers vele levens in het gedrang te komen.

Electoraat

“Donald Trump moet ermee rekening houden dat zijn electoraat in belangrijke mate uit arbeiders is opgebouwd,” beklemtoont Halper. “Wanneer in die rangen veel banen verloren gaan, dreigen dan ook politieke consequenties.” Er wordt wel beweerd dat deze banen door nieuwe functies worden vervangen. Bryant Walker Smith, professor recht aan de University of South Carolina, benadrukt echter dat deze nieuwe tewerkstelling een ander opleidingsniveau zal vereisen. “Er is sprake van codering, dataverwerking en complexe computersystemen,” aldus professor Smith. “Daarvoor zijn hogere opleidingen nodig. Vaak zal een universitair diploma zijn vereist.” “De politiek moet een sterkere aandacht besteden aan het zelfrijdend vrachtvervoer,” benadrukt Smith. “Indien er geen oplossingen worden gevonden om het verlies aan tewerkstelling te verwerken, kan een zware politieke weerslag wellicht niet worden vermeden.” (mah)