Import blijft Europese markt voor e-bikes domineren

Om aan de vraag naar elektrisch fietsen (e-bikes) op de Europese markten te kunnen blijven voldoen, moest de import het voorbije jaar sterk worden verhoogd. Hierdoor is de invoer groter dan de lokale productie. Dat zegt een rapport van Bike Europe, dat vorig jaar meer dan 1,14 miljoen geïmporteerde e-bikes in Europa registreerde. Dat was bijna 30 procent meer dan het jaar voordien.

In het rapport wordt tevens beklemtoond dat de aanvoer vanuit Azië nog steeds essentieel is om aan de vraag in Europa te kunnen voldoen.

Productiecapaciteit

“De nieuwe cijfers maken nog eens duidelijk dat de productie van elektrische fietsen in Europa onvoldoende is om aan de lokale vraag te voldoen”, wordt in het rapport opgemerkt.

“Er kon wel van een aantal belangrijke investeringen in Europese productiecapaciteit – onder meer bij KTM in Oostenrijk, Cannondale in Nederland of Maxcom in Bulgarije – gewag worden gemaakt, maar toch blijft de invoer vanuit Azië cruciaal om de markt te kunnen blijven bevoorraden.”

“In de grootste Europese markten voor e-bikes steeg de verkoop vorig jaar nog boven de recordcijfers van twee jaar geleden”, voeren de onderzoekers aan. “In Duitsland werd vorig jaar een stijging met 3 procent tot 2 miljoen fietsen opgetekend. In Italië werden 295.000 e-bikes verkocht. In Spanje was er sprake van een afzet van 223.561 exemplaren. Dat betekende voor die twee landen een toename met 5 procent.”

“In Oostenrijk en Zwitserland – twee relatief kleine, maar dure markten – werd een stijging van 9 procent gerapporteerd. De grootste groei kwam uit Frankrijk, waar de verkoop met 28 procent tot 660.000 eenheden opliep.”

De grote uitzondering was Nederland. Twee jaar geleden werd op die markt nog een groei met 30 procent geregistreerd. Vorig jaar was er echter sprake van een daling met 12 procent tot 480.000 eenheden.

China

Vooral de import uit China kende een sterke groei. “Hieruit kan worden afgeleid dat dit land opnieuw een meer dan gezond marktaandeel weet te veroveren”, wordt in het rapport aangevoerd. “Door de introductie van maatregelen tegen dumping, viel de import van e-bikes vanuit China in Europa in eerste instantie nagenoeg stil.”

“Maar vorig jaar kon opnieuw een stijging met 238 procent tot 280.107 e-bikes worden gemeld. Daarmee is China, na Taiwan, de grootste leverancier van e-bikes op de Europese markt. Taiwan verscheepte vorig jaar 479.270 e-bikes naar Europa. Dat betekende een stijging met 6,58 procent ten opzichte van het jaar voordien.”

Naast China en Taiwan profiteerden ook de andere exporteurs van de Europese piekverkoop. Vietnam rapporteerde een stijging met 4,1 procent tot 169.491 eenheden. In Turkije was er sprake van een groei met 71,77 procent tot 101.045 rijwielen. Thailand kon zijn uitvoer naar Europa met 315 procent tot 23.973 e-bikes opvoeren.

De totale marktwaarde van de export steeg met 11,7 procent tot ruim 840,86 miljoen euro. Het grote verschil tussen het exportvolume en de marktwaarde moet worden gezocht in de daling van de gemiddelde prijs. Vorig jaar werd daarbij nog een niveau van 735 euro opgetekend. Dat was een daling met 14 procent tegenover het niveau van 850 euro dat het jaar voordien werd genoteerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20