Consument bereid om groter bedrag te investeren in aankoop elektrische fiets

De gemiddelde verkoopprijs van elektrische fietsen (e-bikes) kende in Duitsland, Nederland en België het voorbije jaar een stijging tussen 4 procent en 12,5 procent. Dat blijkt uit een rapport van de GfK E-bike Monitor. De studie toont volgens de onderzoekers dan ook duidelijk dat een groeiend aantal consumenten bereid is om zich bij de aankoop van een e-bike tot een hogere prijsklasse te wenden.

De onderzoekers merken op dat het recreatief gebruik nog steeds de belangrijkste beweegreden is achter de aankoop van een elektrische fiets. “Tegelijkertijd kan worden opgemerkt dat klanten steeds vaker wijzen naar de dagelijkse verplaatsingen tussen de woning en de werkvloer”, stippen de onderzoekers aan.

Grotere afstanden

“De gedeeltelijke opheffing van de lockdowns moet daarbij worden beschouwd als de belangrijkste drijfveer achter dit veranderende gebruik van de e-bike. Vele werknemers blijven zoeken naar een alternatief voor het gebruik van het openbaar vervoer. De e-bike biedt daarbij het voordeel in een kort tijdsbestek een relatief grote afstand te kunnen afleggen.

“Vooral in de gemiddelde prijscategorieën – tussen 2.500 euro en 4.000 euro – lieten de verkopen een forse stijging optekenen”, zeggen de onderzoekers nog. “In de drie onderzochte landen toonden e-bikes met een prijs onder de grens 1.500 euro in de totale verkopen nog een marktaandeel van maximum een derde. Tussen de drie markten konden daarbij wel lichte verschillen worden opgetekend.”

De grootste stijging van de gemiddelde verkoopprijs – 12 procent – werd in Duitsland opgetekend. Dit was volgens de onderzoekers het gevolg van een toenemende interesse in premium e-bikes.

“Met een gemiddelde prijs van 3.000 euro besteden Duitse consumenten beduidend meer aan een e-bike dan hun collega’s in Nederland en België”, wordt er aangevoerd. “In Duitsland nam het marktaandeel van e-bikes met een waarde van minstens 3.000 euro dan ook met 9 procent toe.”

In België kon bij de aankoop van een e-bike een gemiddelde prijsstijging met 8 procent worden gemeld. Daar nam het marktaandeel van e-bikes met een prijs tussen 2.500 euro en 4.000 euro met 11 procent toe. In Nederland werd bij de aankoop van een e-bike gemiddeld 4 procent meer betaald dan het jaar voordien.

Maturiteit

De onderzoekers concluderen dat er in drie de landen nog volop groeimogelijkheden zijn voor fabrikanten en retailers van e-bikes. Daarbij wordt aangevoerd dat de markt voor e-bikes in Nederland al een grotere maturiteit heeft bereikt dan in Duitsland of België.

Onder meer blijken steeds meer gebruikers ook aanvullende diensten – zoals een onderhoudscontract, pechhulp of een verzekering tegen diefstal – te kopen. Tevens wordt opgemerkt dat in Nederland inmiddels al meer consumenten een twee e-bike te kopen dan in de twee andere landen.

In Nederland heeft bovendien al 30 procent van het potentieel cliënteel een elektrische fiets in zijn bezit, tegenover 18 procent in België en 13 procent in Duitsland.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20