Steden beschikken over een belangrijk instrument om fietsen aan te moedigen

Verkeerssnelheden onder de grens van 30 kilometer per uur zijn de beste ingreep om de bevolking aan te zetten zich met de fiets naar het werk te begeven. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de University of Surrey in Groot-Brittannië, gebaseerd op een analyse van 35.000 verplaatsingen en interviews met 172.000 personen die tussen twee en vijf kilometer van hun werkplek – een afstand die door velen met de fiets kan worden overbrugd – wonen.

De onderzoekers benadrukten dat de snelheid van het verkeer de belangrijkste factor is die pendelaars kan aanzetten om ervoor te kiezen zich met de fiets naar het werk te verplaatsen.

Snelheidsbeperking

“Uit het onderzoek bleek dat mensen het meest geneigd waren om te fietsen wanneer de snelheid van het verkeer op hun route lager was dan 20 mijl per uur (ongeveer 30km/u, red.)”, zegt onderzoeksleider Nick Grudgings. “Deze conclusie kan bijkomende elementen aanleveren voor de debatten over snelheidsbeperkingen in stedelijke gebieden.”

“Hoewel wegen met grote verkeersvolumes eveneens de neiging vertoonden het fietsen te ontmoedigen, blijkt vooral de snelheid van de verkeersstromen het grootste knelpunt te vormen. Dat geldt vooral voor vrouwen, die in de fietsende bevolkingscategorie van Groot-Brittannië al ondervertegenwoordigd zijn.”

De wetenschappers zeggen verder vastgesteld hebben dat de aanwezigheid van fietspaden eveneens het gebruik van de fiets kunnen aanmoedigen, maar merken op dat de impact van die infrastructuur in sterke mate van de lokale verkeersomstandigheden afhankelijk is.

“De bevindingen van de studie kunnen lokale autoriteiten helpen te bepalen waar de routes voor fietsen en motorvoertuigen het best kunnen worden gescheiden om het gebruik van de fiets te stimuleren”, merken ze op.

Trajecten langs drukke wegen bleken eveneens potentiële fietsers af te schrikken. “De resultaten toonden aan dat pendelaars minder geneigd zijn om voor de fiets te kiezen indien hun route naar de werkplek wegen kruist waar grote verkeersstromen met hoge snelheden worden gecombineerd”, zeggen de onderzoekers.

“Verrassend genoeg had het aandeel van vrachtwagens in het verkeer op de wegen of de kruispunten weinig invloed op de bereidheid van de pendelaars om voor de fiets te kiezen.”

Gezondheid

De vraag naar fietsen heeft tijdens de lockdowns vanwege de coronapandemie een sterke toename gekend. “Naarmate meer mensen zich te voet of met de fiets begonnen te verplaatsen, hebben veel gemeentebesturen haast gemaakt met de aanleg van tijdelijke fietspaden”, zeggen de wetenschappers nog.

“Indien het Verenigd Koninkrijk zijn doelstelling rond het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wil halen, is het belangrijk dat de lokale autoriteiten deze toegenomen belangstelling consolideren.”

“De resultaten van de studie kunnen stedenbouwkundigen helpen te bepalen welke interventies de grootste efficiëntie hebben en op welke locatie de maatregelen best kunnen worden geïmplementeerd.”

“Trage rijsnelheden zijn bij automobilisten misschien niet populair, maar uit ons onderzoek blijkt dat de maatregel mensen wel aanmoedigt om op de fiets te stappen”, zeggen de wetenschappers. “Het is een verandering die, indien strategisch geïmplementeerd, meer mensen kan aanmoedigen om te fietsen.”

“Dit zorgt niet alleen voor een vermindering van de ecologische voetafdruk van de pendelaar, maar biedt ook een voordeel voor de gezondheid van de burger. Er zijn dus heel wat incentives om steden voor fietsers aantrekkelijker te maken.”

(lp)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.