Hoeveel geld lenen als alleenstaande moeder?

Persoonlijke situaties zijn vaak enorm verschillend van elkaar, maar bij een heleboel gezinnen waar een alleenstaande ouder de scepter zwaait, zullen wel dikwijls vergelijkbare problemen terugkomen. Het organiseren en financieel gezond houden van een gezin is namelijk meestal niet gemakkelijk. Veel alleenstaande ouders, maar in het bijzonder de alleenstaande moeders, zijn zelfs van mening dat er niet genoeg rekening met heb wordt gehouden omdat de huidige samenleving vooral is gericht rondom koppels.

Verschillende alleenstaande moeders en dus verschillende situaties

Een alleenstaande moeder kan niet alleen jaar partner hebben verloren en dus weduwe zijn, maar eveneens te maken hebben gehad met een echtscheiding. In het eerste geval zal de alleenstaande moeder dus ook vaak echt helemaal alleen voor haat gezin dienen te zorgen, terwijl na een scheiding de andere ouder nog wel in beeld is en beslissingen kan nemen ten aanzien van de gezamenlijke kroost. Naast deze alleenstaande moeders zijn er ook nog vrouwen die er bewust voor hebben gekozen om ongehuwd en alleen de zorg voor de opvoeding van haar kind(eren) op zich te nemen. Sommige ouders kiezen er na een scheiding voor om hun kind(eren) in co-ouderschap op te voeden.

Zie ook: leuke gratis activiteiten tijdens het weekend 

In alle gevallen zal de moeder een combinatie vinden tussen hun gezin en allerlei andere zaken die op hun pad komen, zoals de school, werk en allerlei financiële zaken. Over het algemeen betekent dit dat een alleenstaande moeder erg veel dingen op een creatieve manier met regelen, zoals de tijden waarop ze gaat werken en hoe ze, in financieel mindere tijden, de eindjes aan elkaar te knopen.

[table id=3 /]

Alle keuzes alleen maken

 Het is niet altijd even gemakkelijk voor een alleenstaande ouder vooral omdat alle keuzes en beslissingen alleen genomen dienen te worden. Je kunt weliswaar zo nu en dan iets bespreken met een familielid of goede vriend(in), maar zeker als het gaat om geldzaken is dat niet gemakkelijk. Op het moment dat een alleenstaande moeder dan ook een beslissing moet nemen ten aanzien van het lenen van geld, dan is dit vaak erg belastend. Dit soort zaken zal dan ook enorm veel tijd en energie kosten.

Financieel valt het voor alleenstaande moeder vaak niet mee omdat ze regelmatig genoodzaakt zijn om te stoppen studeren en/of werken om de zorg voor hun kind(eren) op zich te nemen. In dat geval zullen deze alleenstaande ouders het moeten stellen met een uitkering eventueel aangevuld met een bepaald bedrag aan wezengeld (verhoogd kindergeld wanneer een ouder is overleden) en het overlevingspensioen van een partner. Er kan dan ook een behoorlijke financiële kloof ontstaan in vergelijking tot de financiën in het verleden vanwege bijvoorbeeld het aandeel dat een alleenstaande moeder heeft in de hypotheek die ze eerder met haar ex-partner heeft afgesloten.

Vreemde regels voor alleenstaande ouders

In ons land worden vaak vreemde regels gehanteerd, bijvoorbeeld bij het overlijden van een partner waardoor alleenstaande moeders het vaak nog lastiger hebben en ze zelfs voor financiële verrassingen kunnen komen te staan met betrekking tot de erfenis. Een alleenstaande moeder die haar woonsituatie niet goed in orde heeft, en die geen beroep kan doen op haar omgeving, zal dan ook vaak extra kosten moeten maken om alles in goede banen te leiden. Het kan zelfs gebeuren dat een alleenstaande moeder bepaalde rekeningen niet meer kan betalen als gevolg van allerlei onmogelijke financiële eisen en voorwaarden die aan haar worden gesteld.

Zie ook: kosten voor toekomstige ouders

Alleenstaande ouders vallen vaak buiten de boot

Zelfs als een moeder er bewust voor heeft gekozen om als een alleenstaande ouder door het leven te gaan, kan ze toch in zeer ongemakkelijk situaties terechtkomen. Zo zal er bijvoorbeeld voor een kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft, maar de alleenstaande moeder ook een baan heeft, opvang geregeld moeten worden die op deze situatie aansluit. In de regel moet een alleenstaande moeder zich dan in allerlei bochten wringen om haar zaken op de juiste manier in orde te krijgen.

Veel alleenstaande moeder stoppen om die reden met werken, gaan werk zoeken met zogenaamde glijdende uren of zoeken een baan waarbij ze zelf haar werkdag in kan plannen en op die manier de schooltijden van haar kroost kan inpassen. Wanneer een alleenstaande moeder wat tijd voor zichzelf wil hebben, zal ze echter altijd de hun van mensen uit haar omgeving in moeten schakelen. Wanneer ze dat niet doet, dan is de kans groot dat ze nauwelijks nog sociale contacten kan opbouwen en onderhouden.

Ook financieel is de samenleving rondom koppels gebouwd

Veel alleenstaande moeders zouden het wenselijk vinden als er wat meer rekening zou worden gehouden met hun situatie. Alleenstaande ouders vallen immers al te vaak buiten de boot omdat de huidige samenleving nog steeds op is gebouwd rondom een klassiek gezin dat wordt bestierd door twee ouders. Organisatorisch en financieel is het vaak erg moeilijk als alleenstaande moeder en alleen al de opvangkosten voor hun kind(eren) kan al een enorme financiële last opleveren.

Zelfs een uurtje gaan hardlopen of joggen zal bijvoorbeeld al voor de nodige oppaskosten gaan zorgen, waardoor dit niet alleen organisatorisch- maar ook financieel vaak niet haalbaar blijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor een avondje uit omdat de alleenstaande moeder dan ook een de diensten van een babysit in moet huren. In de regel kan een alleenstaande moeder dan ook absoluut geen financiële bokkensprongen veroorloven, ze moet immers alle elke euro in haar eentje binnenbrengen. Om die reden is het dan ook zaak dat ze een goed evenwicht weet te vinden. Zeker als er ook nog schulden aanwezig zijn, bijvoorbeeld omdat ze (eventueel samen met een ex-partner) een woning of appartement heeft gekocht waarvan nu de lasten nog steeds gedragen moeten worden.

Mogelijkheden om geld te lenen als alleenstaande moeder

Het kan zelfs gebeuren dat een alleenstaande moeder (tijdelijk) wat meer financiële speelruimte nodig heeft, of gewoon een grote uitgave moet doen maar er zelf niet voldoende middelen voor bezit. In dat geval zal ze vaak een bepaald geldbedrag moeten gaan lenen, maar wat zijn haar mogelijkheden hierin?

Een (hypothecaire) lening

Wanneer ze een woning wil bouwen of kopen zal dat namelijk veel geld kosten. Zelfs al er wat spaargelden voor handen zijn, dan wil nog niet iedereen dit meteen gebruiken. Een lening aangaan kan dan veel interessanter zijn. Een lening om een woning mee te kopen, te bouwen of te verbouwen, is in de regel een hypothecaire lening (of kortweg een hypotheek). Om een hypotheek af te sluiten, is meestal een notariële leningsakte noodzakelijk. In een dergelijke akte wordt de woning die wordt gekocht immers in hypotheek gegeven. Dit wil zeggen dat de kredietverstrekker, die de hypotheek aan heeft geboden, het recht heeft om het gefinancierde huis te verkopen wanneer er niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan.

Meestal kun je een voordelige hypotheek vinden door verschillende kredietverstrekkers en hun leenproducten met elkaar te vergelijken. Bovendien zul je vaak op een korting kunnen rekenen wanneer je meerdere producten bij dezelfde financiële instelling onderbrengt, maar dat neemt niet weg dat geld lenen altijd geld zal kosten. Je zult daarnaast altijd over voldoende inkomsten moeten beschikken om, als alleenstaande moeder een hypotheek af te kunnen sluiten. Wanneer dit niet het geval is, kan een kredietverstrekker soms overstag gaan als er sprake is van een garantstelling door een derde partij, zoals je ouders. Deze partij zal dan bereid moeten zijn om de leenovereenkomst samen met je te ondertekenen en de schuldenlast op zich te nemen zodra je in gebreke blijft ten aanzien van het nakomen van de betalingsverplichtingen.

Iedereen die een hypotheek afsluit voor de financiering van een eigen en enige woning, kan een belastingvermindering krijgen voor de duur van de looptijd van deze lening. De eerste tien jaar kan er zelfs een verhoging van die belastingvermindering aan worden gevraagd. Als gevolg van deze regeling kunnen de lasten voor een alleenstaande moeder mogelijk wat beperkt blijven.

Een reguliere lening

Natuurlijk kan een alleenstaande moeder altijd een aanvraag indien bij haar eigen bank, of een andere financiële instelling die leningen en kredieten verstrekt aan particulieren, maar wanneer haar inkomsten beperkt zijn, is de kans op succes erg gering. Net zoals bij het afsluiten van elke andere lening is het ook in dit geval zeker aan te bevelen om meerdere leenproducten van verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Alleen zo kun je namelijk de meest gunstige lening eruit pikken die het beste aansluit bij je persoonlijke wensen en voorkeuren. Door blindelings de eerste de beste lening aan te gaan, is de kans aanzienlijk dat je uiteindelijk te veel aan leenkosten gaat betalen. Als gevolg daarvan zal bovendien de druk op het budget dat maandelijks beschikbaar is enorm onder druk kan komen te staan.

Een sociale lening

Een alleenstaande moeder kan eveneens een aanvraag indien voor een sociale lening als ze over niet voldoende eigen financiële middelen beschikt. Een dergelijke sociale lening kan onder andere aan worden gevraagd bij:

  • de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW),
  • het Vlaamse Woningfonds,
  • een erkende kredietverstrekker.

Een sociale woonlening zal altijd goedkoper zijn dan soortgelijke een lening bij een reguliere bank, maar helaas kan niet iedereen ervoor in aanmerking komen. Je moet immers aan bepaalde voorwaarden voldoen en om die reden is het verstandig om, voordat je een koopovereenkomst ondertekent, contact op te nemen met één van de eerder genoemde instanties. De voorwaarden kunnen bovendien per instanties verschillen waardoor je je erg goed moet laten informeren om niet voor vervelende verrassingen te komen staan achteraf.

Conclusie

Een alleenstaande moeder kan onder bepaalde voorwaarden wel wat financiële speelruimte creëren door het afsluiten van een lening. Aan het afsluiten van een dergelijke lening, ongeacht of dit een sociale lening is of dat een reguliere manier van geld te lenen betreft, zitten echter altijd voorwaarden verbonden. De meeste kredietverstrekker gaan bij het verstrekken een lening echter nog steeds erg vaak uit van een klassieke gezinssituatie: twee ouders die de zorg voor hun kind(eren) hebben. De kans op succes is voor een alleenstaande moeder dan ook een stuk kleiner.

Wanneer een alleenstaande moeder er wel in slaagt om een kredietverstrekker te vinden die haar een bepaald geldbedrag wil lenen, dan is dit maar al te vaak tegen veel hogere leenkosten. Veel kredietverstrekkers zien een alleen staande moeder immers als een extra risicofactor met betrekking tot de terugbetaling van de openstaande schuld. Dit financieel risico zal dan ook erg vaak worden gecompenseerd door hogere leenkosten in rekening te brengen. Voor een alleenstaande moeder is het dus van een nog groter belang om goed de kosten en voorwaarden van meerdere leenvormen en kredietverstrekkers onder de loep te nemen voordat ze haar handtekening plaatst onder een nevenovereenkomst. Zo kan ze immers de lasten van een openstaande schuld zoveel mogelijk naar beneden bijstellen en tevens de financiële druk op haar budget binnen de perken houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20