Hernieuwbare energie kan ruim 40 miljoen banen garanderen

Tegen het midden van deze eeuw kan hernieuwbare energie wereldwijd 42 miljoen banen garanderen. Zonnekracht wordt binnen de hernieuwbare energie de grootste werkgever, gevolgd door biomassa en windenergie. Dat blijkt uit een rapport van het International Renewable Energy Agency (Irena).

Acht jaar geleden telden de hernieuwbare energiesectoren samen wereldwijd 7,3 miljoen arbeidsplaatsen. Die tewerkstelling was twee jaar geleden al opgelopen tot ongeveer 12 miljoen banen.

Arbeidsintensief

‘Hoewel hernieuwbare bronnen vier jaar geleden 17,5 procent van de totale energieconsumptie dekten, ligt hun aandeel in de werkgelegenheid in de sector gevoelig hoger,’ voert Irena aan. ‘Hernieuwbare bronnen kennen dan ook een grotere arbeidsintensiviteit dan de traditionele energiesector, die grotendeels is geautomatiseerd.’

‘Zonnekracht heeft de voorbije periode de snelste groei op de arbeidsmarkt van de energiesector gecreëerd,’ zeggen de onderzoekers. ‘Momenteel genereert zonnekracht wereldwijd een tewerkstelling van 3,6 miljoen eenheden. Tegen het midden van de eeuw zal dat cijfer verder zijn opgelopen tot 19 miljoen banen.’

‘Daarmee zal zonnekracht de belangrijkste bron van arbeid in de hernieuwbare energiesector zijn, gevolgd door biomassa (14 miljoen) en windenergie (6 miljoen). Waterkracht zal ongeveer 3 miljoen banen vertegenwoordigen.’

‘Andere hernieuwbare technologieën, zoals geothermische energie, zullen een meer bescheiden bijdrage tot de wereldwijde tewerkstelling in de sector leveren,’ zegt het rapport nog. ‘Toch zullen alle niches van de hernieuwbare energiewereld op een groeiende arbeidspopulatie kunnen rekenen.’ Daarnaast zou ook energie-efficiëntie ongeveer 21 miljoen mensen een baan kunnen bezorgen.

Azië

De onderzoekers merken nog op dat het centrum van de arbeidsmarkt van de hernieuwbare energie in Azië zal zijn gesitueerd. ‘Die regio zal tegen het midden van deze eeuw 64 procent van de totale tewerkstelling in de sector vertegenwoordigen,’ zeggen ze.

Noord-Amerika en Zuid-Amerika volgen op een tweede plaats met een gezamenlijk aandeel van 15 procent. Europa zou op 10 procent van de arbeidsmarkt kunnen rekenen.

‘De tewerkstelling in de totale energiesector zou op dat ogenblik zelfs tot 100 miljoen banen kunnen oplopen,’ zegt Irena nog. ‘Momenteel is daar sprake van ongeveer 58 miljoen arbeidsplaatsen.’

Meer