Europese landen zetten zwaar in op groene energie, Spanje is kampioen in zonne-energie

Europa heeft vorig jaar een grote sprong genomen in de ontwikkeling van nieuwe duurzame energiecapaciteit. Dat blijkt uit een rapport van consulent Enervis, gebaseerd op een analyse van nieuwe contracten die in vijfentwintig Europese landen werden afgesloten.

Spanje bleek daarbij op het gebied van zonnekracht vorig jaar de sterkste groeimarkt van Europa te zijn. Op de tweede plaats stond Italië, gevolgd door Duitsland. Vooral in zuidelijke Europese regio’s verwacht Enervis ook in de toekomst een verdere aanzienlijke toename. Wel moet volgens het rapport met een aantal mogelijke hindernissen worden afgerekend.

Spanje

‘Europa was vorig jaar een duurzame energiemarkt met een pijplijn van 21 gigawatt aan geplande projecten met windenergie en zonnekracht,’ aldus Enervis. ‘Vooral Spanje wierp zich daarbij op als een bijzonder aantrekkelijke locatie. Het land slaagde er immers contracten voor 4,39 gigawatt elektriciteit uit zonnekracht aan te trekken.’ Ter vergelijking: de vier reactoren van de kerncentrale van Doel hebben samen een vermogen van bijna 3 gigawatt.

De top drie werd verder gevormd door Italië met 1,91 gigawatt en Duitsland met 1,05 gigawatt. Enervis zegt ervan uit te gaan dat de sector vooral in zuidelijke regio’s van Europa een verdere groei kan kennen. Daarbij verwijst de consulent naar het zonnige klimaat dat deze locaties genieten.

Kosten

Landen in noordelijker gelegen regio’s van Europa zullen zich volgens Enervis daarentegen meer op de ontwikkeling van onshore en offshore windenergie toeleggen. Alleen al Zweden heeft vorig jaar voor nagenoeg 4 gigawatt contracten voor onshore windparken geregistreerd.

De consulent merkt daarbij op dat de projectkosten voor hernieuwbare energie nog verder zullen dalen. Bovendien zullen de emissierechten voor fossiele brandstoffen in de toekomst wellicht nog duurder worden. ‘Dat alles maakt hernieuwbare energie in steeds meer landen een rendabele keuze,’ zegt Enervis.

Wel waarschuwt de consulent dat allerhande administratieve procedures de volgende jaren de verdere ontwikkeling van de sector mogelijk kunnen afremmen.

Meer