Elektrische wagens bieden meer opslagcapaciteit dan vaste netwerk

Elektrische wagens kunnen niet alleen een belangrijke bijdrage tot een duurzame mobiliteit leveren, maar vormen ook een interessant platform voor de promotie van nieuwe energiebronnen. Dat staat in een rapport van het International Renewable Energy Agency (Irena).

De onderzoekers berekenden dat elektrische wagens tegen het midden van deze eeuw met hun batterijen een gezamenlijke opslagcapaciteit van ongeveer 40 terawattuur zouden vertegenwoordigen. Dat is beduidend meer dan de opslagcapaciteit van vaste installaties, waar een volume van 9 terawattuur wordt voorspeld.

Opslagcapaciteit

‘Midden deze eeuw zullen er meer dan voldoende batterijen in elektrische voertuigen beschikbaar zijn om een ​​netwerk op windenergie en zonnekracht te ondersteunen,’ zegt Francisco Boshell, analist hernieuwbare energiemarkten bij Irena. ‘Al deze batterijen op wielen kunnen een enorme opslagcapaciteit aan elektriciteit vertegenwoordigen.’

‘Batterijen in elektrische voertuigen laten de stationaire opslagcapaciteit tegen het midden van deze eeuw ver achter zich,’ voert Irena aan. ‘Hier groeit een unieke mogelijkheid voor de transformatie van de energiesector.’

‘Autobatterijen kunnen niet alleen voldoende elektriciteit leveren, maar kunnen ook veel diensten bieden voor het toekomstige energiebeheer,’ benadrukt Boshell. ‘Onder meer kunnen deze batterijen ingeschakeld worden voor de uitbouw van elektriciteitsreserves en het beheer van spanning en dreigende congesties.’

‘De koppeling van autobatterijen aan het elektriciteitsnet is een logische stap,’ zeggen de onderzoekers. ‘De auto staat gedurende 90 procent van zijn totale levensloop geparkeerd. Daardoor blijft ook de batterij lange tijd op het elektriciteitsnet aangesloten. Op die manier kunnen een aantal diensten ook in de praktijk heel gemakkelijk worden toegepast.’

‘De opslagcapaciteit van de batterijen zou onder meer een maximale inzet van windenergie en zonnekracht in de elektriciteitsproductie mogelijk maken. De koppeling zou dus alle partijen – de transportwereld en de energiesector – voordeel kunnen bieden.’

Drempels

‘Er zijn wel een aantal drempels die de introductie van het systeem zouden kunnen bemoeilijken, maar die problemen lijken niet onoplosbaar,’ zeggen de onderzoekers. ‘In de eerste plaats moet het netwerk gebruikmaken van intelligente oplaadtechnologieën, waardoor de nodige flexibiliteit kan worden gegarandeerd.’

‘Verder blijkt dat autobestuurders vooral snelle laadsystemen willen, terwijl voor een optimale prestatie van het netwerk langzame laadtijden zijn aangewezen. Dat conflict kan onder meer door een wisseling van batterijen of bufferopslag bij laadstations worden opgevangen.’

Autobestuurders zouden ook kunnen vrezen dat de voortdurende activiteit grotere eisen zou stellen aan de autobatterijen, die daardoor met een kortere levensduur rekening zouden moeten houden.

‘Maar ook met die problemen zal de integratie nog altijd een meerwaarde bieden,’ zeggen de onderzoekers nog. ‘Een studie in Hamburg wees uit dat een massale overstap naar elektrische wagens de vlotte energiebevoorrading in het gedrang zou kunnen brengen.’

‘Een upgrade van het netwerk om dat probleem aan te pakken, kost 20 miljoen euro, een intelligent laadsysteem met autobatterijen amper 2 miljoen euro.’

Ook de introductie van autonome voertuigen kan drempels creëren. Die voertuigen zouden immers vaker door verschillende bestuurders worden gebruikt. Hierdoor zullen de wagens minder lange tijd op de oplaadpunten doorbrengen. ‘Daardoor zou het elektriciteitsnet een groot deel van zijn toegang tot de mobiele batterijen kunnen verliezen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20