Europese autosector: ‘Investeer meer in laadpalen’

Er moet een massale uitrol van oplaadpunten en tankstations voor duurzame brandstoffen, zoals waterstof, komen. Dat staat in een tienpunten-programma dat de European Automobile Manufacturers ‘Association (Acea) over de duurzame ontwikkeling van de sector heeft gepubliceerd.

Nieuwe ontwikkelingen zijn voor de autosector van groot belang. Er lijkt op de automarkt immers een einde te zijn gekomen aan een langere periode van toenemende verkopen.

Green Deal

‘De autosector kan de implementering van de Green Deal van de Europese Commissie helpen realiseren,’ betoogt Acea-voorzitter Michael Manley. ‘De autosector investeert momenteel massaal in de ontwikkeling van klimaatneutrale voertuigen.’

‘Die belangrijke inspanningen blijken echter gepaard te gaan met een inkrimping van de markt,’ aldus nog Manley. ‘Dat geldt niet alleen voor de Europese Unie, maar ook wereldwijd. Dit betekent dat de overgang naar een klimaatneutrale mobiliteit door het beleid weloverwogen moet worden gestuurd.’

‘Om die overstap succesvol te kunnen realiseren, is de implementering van een dicht netwerk van laadstations noodzakelijk,’ betoogt de Acea, die zestien Europese autogroepen vertegenwoordigt. ‘Dit is een cruciale voorwaarde om een klimaatneutrale autosector te kunnen realiseren.’

De lidstaten van de Europese Unie kwamen in december overeen dat tegen midden deze eeuw de emissies tot nul moeten worden herleid.

Drie miljoen

Acea heeft met de belangenorganisatie Transport & Environment een akkoord over de uitrol van een netwerk laadstations ondertekend. Verwacht wordt dat Adina Vălean, Europees commissaris van transport, later dit jaar een eigen mobiliteitsplan zal voorstellen.

Transport & Environment heeft berekend dat in de Europese Unie momenteel ongeveer 185.000 laadpunten voor elektrische wagens zijn geïnstalleerd. De organisatie merkt echter op dat tegen eind dit decennium een netwerk van drie miljoen laadpunten beschikbaar zou moeten zijn.

Acea vraagt bij de uitrol van het netwerk echter ook bijzondere aandacht voor zwaardere voertuigen zoals vrachtwagens en bussen. ‘De behoeften van die sector op het gebied van capaciteit en locatie vertonen tegenover personenwagens een duidelijk verschil,’ aldus nog Acea.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20