Fiscus geeft belastingvermindering als je een schenking doet aan een goed doel dat mensen in Oekraïne helpt

De afgelopen dagen hebben heel wat mensen liefdadigheidsacties op poten gezet om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Het is ook mogelijk om financieel een steentje bij te dragen. Als je schenkt aan een erkend goed doel, kan je je bijdrage bij de volgende belastingaangifte in mindering brengen.

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Mensen in verschillende Europese landen zetten hun deuren open om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Anderen verzamelen dan weer spullen in om die vervolgens op te sturen naar het Oost-Europese land. Zelfs de grote bedrijven doen een duit in het zakje. Zo kondigde Uber gisteren bijvoorbeeld aan dat het gratis ritten aanbiedt aan mensen die Oekraïne via Polen willen ontvluchten.

Steentje bijdragen

Het is ook mogelijk om financieel een steentje bij te dragen. Verscheidene (erkende) goede doelen, waaronder het Rode Kruis en het consortium 12-12, hebben intussen een inzamelactie opgestart. “Het ingezamelde geld zal via de lokale Rode Kruis-afdelingen gebruikt worden voor directe humanitaire hulp aan de mensen die getroffen worden door het conflict. Als Rode Kruis-Vlaanderen blijven we in nauw contact met die lokale afdelingen in het conflictgebied (Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Polen enz.)”, aldus het Rode Kruis.

Ook voor 12-12 zijn alle financiële giften meer dan welgekomen. “De nood is hoog. Er is nood aan onderdak, beschuttingsmateriaal, zuiver drinkwater, voeding, gezondheidszorg, maar ook aan bescherming en psychosociale traumabehandeling”, klinkt het.

Een schenking aan het Rode kruis kan je doen via de site. Giften aan 12-12 kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via 1212.be.

Belastingvermindering van 45 procent

Wie een financiële gift doet aan een erkend goed doel kan in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Zodra je minstens 40 euro schenkt, geniet je van een belastingvermindering van 45 procent. Het moet gaan om eenmalige schenkingen van minstens 40 euro. Je komt dus niet in aanmerking voor een belastingvermindering als je dat minimumbedrag spreidt over meerdere goede doelen.

Het totale bedrag dat je schenkt mag overigens niet meer bedragen dan 10 procent van je totale netto-inkomen, met een absoluut maximum van 392.000 euro (aanslagjaar 2022). Heb je bijvoorbeeld een netto belastbaar inkomen van 40.000 euro, dan kan je jaarlijks maximaal 4.000 euro inbrengen als gift aan een goed doel.

Voorts kan je enkel van een belastingvermindering genieten als het om een financiële en persoonlijke gift gaat. Opbrengsten van een collectieve geldinzameling of actie komen dus niet in aanmerking.

“Je moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in jouw aangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen”, laat de FOD Financiën weten.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20