UGent beëindigt samenwerking met drie Israëlische partners na herevaluatie

De Universiteit Gent (UGent) heeft besloten om de samenwerking met drie Israëlische partners te beëindigen: het Holon Institute of Technology, het MIGAL Galilee Research Institute en het Volcani Centre (Agricultural Research Organisation of Israel). De beslissing volgt op een grondige herevaluatie van de samenwerkingen door de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek van de UGent.

De Commissie concludeerde dat deze drie instellingen zich schuldig maken aan de criteria die de UGent hanteert voor samenwerking met Israëlische partners. Deze criteria sluiten onder meer samenwerking uit met instellingen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen of die winst maken door activiteiten in bezette gebieden.

Statement rector Rik Van de Walle

Rector Rik Van de Walle benadrukt in een statement op de website van de UGent dat de beslissing niet lichtzinnig is genomen. “Het conflict tussen Hamas en Israël, en de situatie in Gaza in het bijzonder, raakt velen, waaronder ook mezelf”, aldus Van de Walle. “Ik worstel dan ook met de beste manier om hiermee om te gaan.”

De rector wijst erop dat de UGent al eerder stappen had ondernomen om de samenwerking met Israëlische partners te beperken. Zo werd eerder deze maand besloten om niet langer samen te werken met Israëlische defensiebedrijven of veiligheidsdiensten.

De recente herevaluatie door de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek bracht echter aan het licht dat de UGent nog steeds samenwerkte met de drie genoemde instituten. Van de Walle heeft hierop de Commissie gevraagd om een nieuw advies uit te brengen over de lopende samenwerkingen.De Commissie zal zich nu buigen over deze vraag. De UGent verwacht dat er in de komende dagen een definitieve beslissing zal worden genomen over de toekomst van de samenwerking met de drie Israëlische partners.

Studentenprotest

De beslissing van de UGent om de samenwerking met deze drie partners te beëindigen komt tegemoet aan de eisen van een groep studenten die al enkele dagen kampeert in het Universitair Forum (UFO). De studenten eisen dat de UGent alle banden met Israël verbreekt.

Of de beëindiging van de samenwerking met de drie partners voldoende zal zijn om de protesterende studenten tevreden te stellen, is nog onduidelijk. De studenten hebben al aangekondigd dat ze voorlopig in het UFO blijven kamperen.

Meer