Europese Commissie wil energie halen uit golven en getijden

De oceanen moeten in de toekomst een cruciale pijler van de wereldwijde energievoorziening worden. Momenteel wordt daarbij de nadruk gelegd op offshore windenergie, maar ook in andere technologieën zal moeten worden geïnvesteerd. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie over de toekomst van offshore energiebronnen.

Daarbij wordt gewezen naar projecten die erop gericht zijn energie uit getijden en golven te halen.

Voorspelbaar

‘Hernieuwbare bronnen zullen bij de energievoorziening vanaf het volgende decennium een belangrijke rol krijgen,’ aldus de Europese Commissie. ‘Daarbij wordt momenteel vooral gewezen naar windenergie en zonnekracht. De opbrengsten van deze bronnen kunnen echter grote fluctuaties vertonen, waardoor de zekerheid op energievoorziening wordt ondermijnd.’

‘Getijden en golven zijn echter beter voorspelbaar dan wind en zon. Daarom kunnen deze bronnen een belangrijke rol krijgen bij de stabilisering van het elektriciteitsnet. Ook kunnen zij cruciaal worden om eilandgebieden met duurzame energie te bevoorraden.’

Deze nieuwe vormen van offshore energie blijken echter nog lang niet op punt te staan. Onder meer is volgens de Europese Commissie een aanzienlijke kostenreductie noodzakelijk om het potentieel van getijden en golven in de energievoorziening maximaal te benutten.

De Europese Commissie wil tegen het einde van dit decennium 60 gigawatt aan offshore windenergie hebben geïnstalleerd. Getijden en golven zouden op dat ogenblik een capaciteit tussen één en drie gigawatt moeten hebben uitgebouwd. Tegen het midden van deze eeuw moeten die niveaus respectievelijk aangroeien tot 300 gigawatt en 60 gigawatt.

‘Het streven naar 60 gigawatt oceaanenergie tegen het midden van deze eeuw betekent dat de sector op minder dan dertig jaar een enorme omslag zal moeten maken,’ erkent de Europese Commissie.

‘Om de Europese klimaatneutraliteit te garanderen, zal de offshore hernieuwbare capaciteit tegen het midden van deze eeuw vijfentwintig keer moeten worden opgevoerd. Dit betekent een investering van ongeveer 789 miljard euro. Dit wordt een bijzonder grote uitdaging.’

Demonstratieprojecten

‘Om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te kunnen realiseren, zullen alle hernieuwbare technologieën hun bijdrage moeten vergroten,’ aldus nog het rapport.

Bij de nieuwe toepassingen staat getijdenenergie het dichtst bij een commerciële lancering. Golfenergie bevindt zich daarentegen nog grotendeels in de onderzoeksfase.

Rond beide toepassingen worden in de Europese Unie momenteel voor 13 megawatt testprojecten uitgevoerd. De voorbije dertien jaar zijn in deze technologieën in Europa 3,84 miljard euro geïnvesteerd. De privésector nam daarbij een bedrag van 2,74 miljoen euro voor zijn rekening.

Europa is momenteel op het gebied van hernieuwbare offshore energie wereldwijd marktleider. ‘Die positie moet de regio ook vasthouden,’ voert de Europese Commissie aan. ‘Om die ambities waar te maken, zullen tegen het midden van dit decennium tien grootschalige demonstratieprojecten worden gelanceerd.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20