Elektriciteit uit zeegolven voorbije decennium vertienvoudigd

De opwekking van elektriciteit uit getijden en golfslag, ook wel oceaan-energie genoemd, kent een sterke toename.

Het voorbije decennium heeft de productie van deze toepassingen, die een pijler van de duurzame energiesector kunnen vormen, ongeveer een vertienvoudiging laten optekenen. Dat staat in het jaarrapport van sectororganisatie Ocean Energy Systems (OES).

‘Het voorbije jaar hebben getijden en golfslag wereldwijd 45 gigawattuur elektriciteit gegenereerd,’ betoogt Henry Jeffrey, voorzitter van Ocean Energy Systems. ‘Tien jaar voordien bedroeg die productie minder dan 5 gigawattuur.’ Een gemiddeld Belgisch huishouden verbruikt ongeveer 3.900 kilowattuur elektriciteit per jaar.

Nieuwe projecten

‘Bovendien worden op verscheidene locaties in de wereld nieuwe projecten getest en opgestart. Ook vanuit de overheid en het bedrijfsleven kan daarbij een groeiende interesse voor deze technologieën worden opgemerkt.’

‘Zeeën en oceanen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de uitbouw van een duurzame energiesector,’ benadrukt Jeffrey nog. ‘De sector kan immers helpen om de impact van de opwekking van elektriciteit op de klimaatverandering te beperken.’

‘Een emissiebeperking vormt in de strijd tegen de opwarming van de aard een cruciaal instrument. Vele landen hebben daarbij ambitieuze doelstellingen geformuleerd, terwijl tegelijkertijd de elektriciteitsproductie moet worden opgedreven. Dan komt men uit bij de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, waartoe de maritieme omgeving een belangrijke bijdrage kan leveren.’

Opportuniteiten

‘Ook het voorbije jaar heeft de sector wereldwijd een sterke vooruitgang geboekt,’ voert Jeffrey aan. ‘In Canada en de Verenigde Staten werden belangrijke maatregelen genomen om de verdere groei van de oceaanenergie te ondersteunen. De Amerikaanse overheid lanceerde onder meer initiatieven om het onderzoek naar concrete toepassingen te stimuleren.’

‘Europa ziet in de sector een essentiële component om de emissiedoelstellingen te halen en tegelijkertijd de economische groei en de toekomstige arbeidsmarkt te ondersteunen.’

Onder meer Spanje en Schotland tonen zich bijzonder actief in de ontwikkeling van projecten op basis van oceaan-energie, maar ook Frankrijk heeft een aantal testprojecten opgezet. Elders in de wereld zijn er initiatieven opgestart in onder meer Australië, India en China.

‘Het nieuwe decennium biedt de oceaanenergie dan ook veelbelovende opportuniteiten,’ werpt Jeffrey op. ‘Er worden voor de volgende jaren een aantal belangrijke projecten gepland.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20