Helft van de energie tegen 2050 uit hernieuwbare bronnen

Tegen het midden van deze eeuw zal wereldwijd bijna de helft van alle elektriciteit uit hernieuwbare energie komen. Duurzame bronnen krijgen een grote injectie omdat de kosten van windenergie, zonnekracht en opslag zullen blijven dalen. Dat zegt een rapport van analisten van Bloomberg. De studie voorspelt verder dat de elektriciteitsvraag de volgende drie decennia met 62 procent zal toenemen.

De onderzoekers ramen dat investeerders in totaal een bedrag van 13,3 biljoen dollar in nieuwe projecten zullen injecteren.

Klimaatakkoord

“De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven heeft ingrijpende gevolgen voor de energiemarkten en de strijd tegen de klimaatverandering,” zegt Matthias Kimmel, hoofdanalist bij Bloomberg.

“Voorlopig zijn windenergie, zonnekracht en opslag in staat om de energiesector toe te laten zijn doelstellingen voor de emissiereducties uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat zal zeker tot het einde van het volgende decennium volstaan. Daarna zal men echter andere technologieën moeten inzetten om de emissies tegen een redelijke kostprijs terug te dringen.”

“Tegen het midden van deze eeuw zullen zonnekracht en windenergie bijna 50 procent van de elektriciteit in de wereld leveren,” zeggen de onderzoekers. “Waterkracht, kernenergie en andere hernieuwbare technologieën zullen nog eens een pakket van 21 procent opleveren.”

“Steenkool wordt in de energiesector de grootste verliezer. Momenteel heeft deze fossiele bron in de wereldwijde energieproductie nog een aandeel van 37 procent. Over dertig jaar zal dat echter tot amper 12 procent zijn teruggevallen. Alternatieve hernieuwbare elektriciteit kan onder meer geleverd worden door aardwarmte, brandstofcellen en energie uit getijden en golfslag.”

“Het is echter nog onduidelijk welke technologieën zullen kunnen worden gerealiseerd,” zeggen de onderzoekers. “Bovendien moeten zij ook op grote schaal een bijdrage aan de energievoorziening kunnen leveren. Anderzijds kunnen in de loop van het volgende decennium mogelijk nog een aantal andere duurzame technologieën het levenslicht zien.”

Europa

Het rapport voorspelt dat veel landen de uitstoot van hun elektriciteitssector het volgende decennium kunnen verminderen om binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs – een wereldwijde temperatuursverhoging van maximaal 2 graden Celsius – te blijven. “Dat zal ook mogelijk blijken zonder extra subsidies voor zonnekracht en windenergie te introduceren,” meent Kimmel.

“Sinds het begin van dit decennium zijn de kosten van windenergie immer met 49 procent gedaald. Tegelijkertijd werd ook zonnekracht 85 procent goedkoper. Dat maakt deze technologieën in tweederde van de wereld voordeliger dan nieuwe centrales op steenkool of aardgas. Ook de opslag van energie in batterijen is sinds het begin van dit decennium 85 procent goedkoper geworden.”

“Indien de wereld de uitstoot van broeikasgassen door de elektriciteitssector volledig wil elimineren, zullen technologieën zoals de opvang van koolstofdioxide, brandstofcellen en zonnewarmte tegen het midden van deze eeuw een capaciteit van ongeveer 13.000 terawattuur moeten creëren,” zegt het rapport nog.

“Dat is gelijk aan ongeveer de helft van alle elektriciteit die tegenwoordig wordt geproduceerd. Maar zelfs indien elke natie erin lukt om de uitstoot van zijn energiesector te elimineren, zijn er nog steeds de emissies van het vervoer, de verwarming en de landbouw.”

Het rapport merkt nog op dat Europa in de overstap naar hernieuwbare energiebronnen het voortouw neemt. In de regio zullen duurzame technologieën tegen het midden van deze eeuw immers 92 procent van alle elektriciteit leveren. China en India, die nog steeds steenkoolcentrales aan hun netten toevoegen, zullen een duurzaam niveau van bijna 66 procent halen. De Verenigde Staten volgen nog verder met een score van 43 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20