Sociale hoogspanning bij Decathlon: 132 jobs geschrapt in Willebroek

Sportwinkelketen Decathlon schrapt 132 jobs in haar depot te Willebroek, wat neerkomt op een ruime halvering van het personeelsbestand. Dat is bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.

In het nieuws: Geen sluiting, maar wel een zware herstructurering in het logistieke centrum van Decathlon te Willebroek.

  • Niet alleen de sanering zelf, maar ook de manier waarop zet kwaad bloed bij de vakbonden. De directie beperkte het sociaal overleg tot een videocall van een kwartiertje, waarbij sommige vakbondsafgevaardigden zeggen geweigerd te zijn.
  • Zo’n korte videocall vinden ze alvast onwettig. De bonden wijzen erop dat de wet een fysieke ondernemingsraad voorschrijft.
  • Zowel aan het depot in Willebroek zelf als bij de hoofdzetel in Evere zochten vakbondsvertegenwoordigers tevergeefs naar meer uitleg.

Uitgezoomd: De sociale spanningen bij Decathlon lopen al enkele jaren op.

  • “Dit komt bovenop de veelvuldige en veelal willekeurige ontslagen die sedert meer dan een jaar vallen in het magazijn”, verklaarden de bonden vooraf in een mededeling. Volgens de vakbonden heeft de directie “een afkeer van sociaal overleg”.
  • De bonden beweren dat de directie ook sociale vragen over het personeel in de winkels afketst. De sportwinkelketen lanceerde onlangs nog een herpositioneringsoperatie, waarbij het aantal eigen merken in de winkels drastisch ingekrompen wordt.

Meer