Vakbond: ‘Decathlon organiseert illegaal nachtarbeid’

De werknemers bij Decathlon in Willebroek legden dinsdag het werk neer. ‘Het bedrijf respecteert het sociaal overleg en de Belgische wetgeving niet. Het laat personeel illegaal ’s nachts werken en trekt zonder overleg een verworven premie in’, zegt de socialistische vakbond BBTK.

De werknemers van het Decathlon-depot in Willebroek, dat de winkels belevert, kregen in het verleden een premie telkens de cijfers 5 procent hoger gingen dan de voorbije maand. De directie besliste echter in januari om die premie te schrappen. Dat was vlak voor de coronacrisis en dus ook voor de retailsector in de problemen kwam.

Het BBTK klaagt aan dat de werknemers nu harder moeten werken voor minder geld. ‘Door de toename aan online bestellingen is er meer werk dan vroeger in het depot in Willebroek’, zegt vakbondssecretaris Diana Minten. ‘Om dat op te vangen worden er uitzendkrachten tewerkgesteld en wordt er illegaal nachtwerk georganiseerd.’

Decathlon valt onder het paritair comité 311, waarin nachtwerk verboden is ’tenzij de aard van de activiteiten dit rechtvaardigt’. Daarvoor is een akkoord met de vakbonden nodig en dat heeft Decathlon niet. ‘Dat gaat in tegen de Belgische wetgeving.’

‘Intimidatie’

De vakbonden maken ook gewag van ‘intimidatie en chantage’ van personeel. ‘Veel werknemers zijn jong en hebben tijdelijke contracten. Managers draaien er hun hand niet voor om om deze kwetsbare werknemers te intimideren of zelfs te chanteren door vakantiedagen af te pakken’, zegt de Franstalige secretaris Laurent Guerriti-Gerbi.

De vakbonden begrijpen ook de redenering achter de ingetrokken premie niet. ‘Decathlon is een financieel gezond bedrijf. Het topmanagement kreeg onlangs zelfs nog een loonsverhoging. Niet dat we daartegen zijn, maar het moet wel eerlijk blijven’, zegt Minten.

In 2018 draaide Decathlon België een omzet van 455 miljoen euro en een nettowinst van 11 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg die winst 14 miljoen euro. De resultaten van 2019 zijn nog niet bekend, maar zouden ergens deze maand bij de vakbonden moeten belanden.

Corona

Ten slotte zegt het BBTK dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd. ‘Er kan niet altijd 1,5 meter afstand gehouden worden en er zijn onvoldoende beschermingsmiddelen.’

De directie van Decathlon wenste niet te reageren op de beschuldigingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20