Duitsland start onderzoek naar aanhoudend hoge prijzen in tankstations

In Duitsland is het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar de aanhoudend hoge prijzen aan de pomp. Dat heeft Robert Habeck, Duits minister van Economie, aangekondigd. De minister maakt echter ook van een breder probleem gewag.

De minister benadrukt dat er onderzocht dient de worden waarom de benzine- en dieseltarieven in de Duitse tankstations, ondanks een recente daling van de prijzen op de internationale petroleummarkt, zich op een hoog niveau blijken te handhaven.

Prijsafspraken

Er zal volgens het Duitse ministerie worden nagegaan of de oliemaatschappijen zich terzake aan prijsafspraken schuldig hebben gemaakt.

“Mijn ministerie heeft het Bundeskartellamt gevraagd om de prijzen van benzine en diesel nauwlettend in het oog te houden en actie te ondernemen zodra er aanwijzingen van mogelijk frauduleus gedrag zouden kunnen worden gevonden”, betoogde Habeck.

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn de stijgende prijzen aan de pomp in Duitsland een belangrijk onderwerp in het Duitse publieke debat geworden. Door de invasie en de sancties die aan Rusland voor zijn agressief gedrag zijn opgelegd, hebben de prijzen op de markt voor fossiele brandstoffen sterk doen stijgen. Dat leidde vervolgens ook tot hogere prijzen in de Duitse tankstations.

“Maar de voorbije dagen zijn er een aantal anomalieën vastgesteld”, merken Duitse media op. “Er werden in de tankstations nog altijd hoge piektarieven aangerekend, maar dat bleek de dagen voordien toch niet door een overeenkomstige stijging van de olieprijzen te zijn voorafgegaan.”

“Op de oliemarkt kon immers een stagnatie of zelfs daling worden gemeld. Die discrepantie heeft aanleiding gegeven tot vermoedens van prijsafspraken tussen de verkopers van benzine. Mogelijk zouden zij van de oorlog in Oekraïne misbruik hebben gemaakt om buitensporige winsten te realiseren.”

Oligopolie

Inmiddels heeft het Duitse Bundeskartellamt aangekondigd met een onderzoek naar de benzineprijzen van start te zijn gegaan. “Indien de prijs van ruwe olie daalt terwijl de prijzen in de tankstations die beweging niet volgen of zelfs een stijging laten optekenen, is een nauwkeurig onderzoek noodzakelijk”, stipte Andreas Mundt, topman van het Bundeskartellamt, aan.

Minister Habeck merkte daarbij nog op dat de sector met een breder probleem wordt geconfronteerd. “De oligopolie-achtige situatie op de Duitse brandstofmarkt vormt al langer een structurele uitdaging”, voerde de minister aan.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20